Sign In
Өкмөттөр аралык кеңеш ЕАЭБ өлкөлөрүнүн космостук кызмат көрсөтүүлөр чөйрөсүндөгү алгачкы Мамлекеттер аралык программасын жактырды

Өкмөттөр аралык кеңеш ЕАЭБ өлкөлөрүнүн космостук кызмат көрсөтүүлөр чөйрөсүндөгү алгачкы Мамлекеттер аралык программасын жактырды

17.07.20
17-июлда Евразия өкмөттөр аралык кеңеши Евразия экономикалык бирлигинин өлкөлөрүнүн Жерди алыстан байкоо (ЖАБ) маалыматтарынын негизинде космостук жана геомаалыматтык кызматтарды көрсөтүү жаатындагы алгачкы глобалдык кооперациялык долбоорун – Мамлекеттер аралык программаны жактырды.

Аны 2021-2025-жылдар аралыгында ишке ашыруу каралган. Интеграциянын үч блогу каралган – уюштуруучулук, инфраструктуралык жана өндүрүштүк.

Бул үчүн Бирликтин өлкөлөрү жана Евразия экономикалык комиссиясы иш-чаралардын уюштуруучулук блогунда улуттук спутниктерден келип түшкөн сүрөттөрдүн жалпы банкын түзүү аркылуу спутниктердин учурдагы жана перспективдүү топторун бириктиришмекчи. Натыйжада көзөмөлдөнүп жаткан аймактын аянтын каптоо олуттуу түрдө чоңоёт, байкоонун мезгилдүүлүгү жана керектөөчүлөргө керектүү маалыматтарды берүүнүн ыкчамдуулугу жогорулайт. Спутник ресурстарынын дүйнөлүк космостук рынокто атаандаштыкка жөндөмдүүлүгү жогорулайт.

Интеграциянын инфраструктуралык блогу ЖАБ маалыматтарынын чоңойтулган көлөмүн кабыл алуучу станцияларды түзүүгө жана учурдагы станцияларды модернизациялоого, ошондой эле алынган маалыматтарды иштетүүгө жана талдоого мүмкүндүк берген адистештирилген программалык камсыздоону иштеп чыгууга багытталган.

Бул Бирликтин мамлекеттеринин экономикасынын ар түрдүү секторлорундагы керектөөчүлөргө көрсөтүлүп жаткан геомаалыматтык кызматтардын сапатын олуттуу түрдө жогорулатууга мүмкүндүк берет.

Өндүрүштүк блок мүчө мамлекеттердин ЖАБдарынын космостук тутумунун мүмкүнчүлүктөрүн анын курамына өтө жогорку мейкиндик уруксаты бар перспективдүү ЖАБ космостук аппараттарын кошуу аркылуу кеңейтүүнү караштырат. Аларды иштеп чыгуу жана өндүрүү мүчө мамлекеттердин ишканаларынын кооперациясында ишке ашырылмакчы. Биргелешип өндүрүлгөн перспективдүү космостук аппараттардын мүнөздөмөлөрү эң мыкты дүйнөлүк үлгүлөргө шайкеш келмекчи, ал эми айрым параметрлер боюнча алардан да ашып түшмөкчү.

Жерди космостон алыстан байкоо технологиялары планетабызды изилдөөнүн өтө так жана ыкчам аспабы болуп саналат жана анын ресурстарын натыйжалуу башкарууга жардам берет. Мамлекеттер аралык программа бирдиктүү экономикалык мейкиндиктин артыкчылыктарынан пайдаланууга, Бирликтин өлкөлөрүнүн өнөр жайлык, илимий-техникалык жана маркетингдик мүмкүнчүлүктөрүн бириктирүүгө, Бирликтин бардык мамлекеттерин, анын ичинде космостук аппараттары жок Арменияны жана Кыргызстанды долбоордун үстүнөн ишке катышууга тартууга жана натыйжада долбоордун бардык катышуучулары үчүн жеткиликтүү болгон бир кыйла чоңураак жалпы натыйжаны алууга мүмкүндүк берет.