Sign In
ЕАЭБде АӨКтү өнүктүрүүгө карата тутумдук мамиле жасалмакчы

ЕАЭБде АӨКтү өнүктүрүүгө карата тутумдук мамиле жасалмакчы

17.07.20
Өкмөттөр аралык кеңеш Евразия экономикалык бирлигинин агроиндустриясын өнүктүрүү картасын иштеп чыгууну жактырды. Кеп Бирликтин агроөнөр жай комплексинин өнүгүүсү үчүн маанилүү болуп саналган ири инвестициялык жана инновациялык долбоорлор жөнүндө маалыматтык ресурсту түзүү жөнүндө жүрүүдө.
 

"Бирликтин агроиндустриясы" картасы үч бөлүктөн турат деп болжолдонууда. Картанын биринчи бөлүгүнө жалпы агрардык рынокту мүчө мамлекеттер тарабынан өндүрүлгөн продукцияга толтурууга жардам берген, эреже катары, наркы 10 млн АКШ долларынан жогору болгон, учурда ишке ашырылып жана пландаштырылып жаткан ири долбоорлор; мамлекеттик өз ара аракеттенүүнү, чийки ресурстарды же даяр продукцияны өз ара жеткирүүлөрдү караштырган кооперациялык долбоорлор; Бирликтин эки же андан көп мамлекеттеринин катышуусунда АӨКтөгү инновациялык технологиялык чечимдерди иштеп чыгууга жана киргизүүгө багытталган долбоорлор киргизилет. Бул ЕАЭБ боюнча өнөктөштөргө улуттук өнүктүрүү пландарын жана инвестициялык программаларды түзүүдө өндүрүштөрдүн кайталанышын болтурбоого, жалпы агрардык рынокту өнүктүрүү жана аны товарлар менен камсыз кылуу тенденцияларын эске алууга мүмкүндүк берет.

Картанын экинчи бөлүгү импортту алмаштыруучу жана жогорку технологиялуу өндүрүштөрдү өнүктүрүү, тармактын ресурстук жактан камсыз кылынышын жакшыртуу жана айыл чарбаны мамлекеттик колдоо чараларын натыйжалуу колдонуу үчүн Бирликтин алкагында өндүрүштүн кооперациялык чынжырларын түзүү боюнча перспективдүү багыттарды камтымакчы.

Ошондой эле, картага Бирликтин рыногунда импорттун чоң үлүшү байкалып жаткан айыл чарба товарлары жана ресурстар жөнүндө маалыматтарды киргизүү каралган.

Картаны ЕАЭБдин расмий сайтында жайгаштыруу жана зарылчылыкка жараша тараптардын сунуштарына ылайык актуалдаштыруу каралган.

Ошентип, "Бирликтин агроиндустриясы" картасы Бирлик боюнча өнөктөштөрдүн мүмкүнчүлүктөрүн натыйжалуу пайдаланууга, агроөнөр жай комплексин жана жалпы агрардык рынокту өнүктүрүү тутумун уюштурууда импортту алмаштыруучу жана интеграциялык потенциалды ишке ашырууга багытталган комплекстүү документ болуп калмакчы.