Sign In
ЕАЭБдин индустриалдаштыруу картасы Бирликтин өнөр жайын өнүктүрүүгө жардам берет

ЕАЭБдин индустриалдаштыруу картасы Бирликтин өнөр жайын өнүктүрүүгө жардам берет

17.07.20
ЕӨАК Евразия экономикалык комиссиясына Евразия экономикалык бирлигинин мамлекеттери менен биргеликте Бирликтин индустриалдаштыруу картасынын иштелип чыгышын  камсыз кылууну тапшырды.

Индустриалдаштыруу картасы ЕАЭБ өлкөлөрүнүн импортту алмаштыруу боюнча иш-аракеттерин координациялоо үчүн маанилүү аспап болуп калмакчы жана импорттон көз каранды технологиялык багыттарды, мүчө мамлекеттердин өндүрүүчүлөрүнүн потенциалын, Бирликте калыптанган өнөр жай долбоорлорун жана координациялык байланыштарды чагылдырмакчы. Бул тараптарга өндүрүштөрдүн кайталанышынын алдын алууга жана өндүрүүчүлөрдүн тармактык адистештирилишине карай иш-аракет жасоого мүмкүндүк берет.

Карта үч бөлүктөн турат. Алардын бирин ишке ашырылып жана пландаштырылып жаткан ири инвестициялык долбоорлор жана өнөр жайдын тийиштүү тармактары үчүн маанилүү болуп саналган долбоорлор жөнүндө маалыматтар түзөт. Учурда инвестициялардын жалпы көлөмү дээрлик 200 млрд АКШ долларын түзгөн 18 тармактагы 178 ири долбоор киргизүү үчүн сунушталган. Бул тараптардын өндүрүүчүлөрүнө жана мамлекеттик органдарына бири-биринин пландарын көрүп, аларды өз убагында түзөтүүгө мүмкүндүк берет.

Экинчи бөлүккө ЕАЭБде алар боюнча импортту алмаштыруу зарыл болгон жана тийиштүү долбоорлорду ишке ашырууда катышууга даяр ишканалар бар болгон 20дан ашуун өнөр жай тармактары боюнча 500-600 чамасындай технологиялык багыттар кирмекчи. Бул маалымат бүткүл Бирликтин алкагында импортту алмаштыруу үчүн өндүрүштүк чынжырларды түзүүгө, импортту алмаштыруучу өндүрүштөрдү мамлекеттик колдоо чараларын рационалдуу бөлүштүрүүгө мүмкүндүк берет.

Үчүнчү бөлүктү Бирликтин бажы аймагына импорттун көлөмү боюнча эң маанилүү товардык позициялар түзмөкчү. Аталган позициялар боюнча импортту алмаштыруу боюнча бир кыйла активдүү иш жүргүзүлмөкчү.

Индустриалдаштыруу картасын ЕАЭБдин расмий сайтында жайгаштыруу каралган. Ал үзүлтүксүз негизде актуалдаштырылып турмакчы. Бул максатта Бирликтин өлкөлөрүнүн өкмөттөрүнө Комиссияга тийиштүү маалыматтардын берилишин камсыз кылуу тапшырылган.

ЕАЭБдин индустриалдаштыруу картасында камтылган маалыматтардын негизинде Бирликтин өлкөлөрүндө өндүрүш кубаттуулуктарын өнүктүрүү боюнча сунуштар даярдалмакчы. Документ импортту алмаштыруу боюнча ишти комплекстүү уюштурууга, бул чөйрөдөгү улуттук пландарды бириктирүүгө, биргелешкен программаларды жана долбоорлорду иштеп чыгууга жана ишке ашырууга, өндүрүүчүлөрдүн тармактар аралык байланыштарын түзүүгө, Бирликтеги учурдагы компетенцияларды натыйжалуу пайдаланууга мүмкүндүк берет.​