Sign In
Министр ЕЭК Тимур Жаксылыков: «Решения Евразийской экономической комиссии должны обеспечивать единство таможенного регулирования в Союзе»

Министр ЕЭК Тимур Жаксылыков: «Решения Евразийской экономической комиссии должны обеспечивать единство таможенного регулирования в Союзе»

18.02.20

Жөнгө салуучу таасирди баалоо (ЖТБ) боюнча жумушчу топ Евразия экономикалык комиссиясынын дары-дармек каражаттарын жүгүртүү, техникалык жөнгө салуу жана бажылык тескөө-башкаруу жаатындагы беш чечиминин долбоорлорун карап чыкты.

Атап айтканда, ЕЭК Коллегиясынын товарларга карата декларацияларда Россия Федерациясынан экспорттолуучу товарлардын өндүрүүчүлөрү жөнүндө маалыматтарды көрсөтүү боюнча талаптарды орнотуу жөнүндө чечиминин долбоору каралды. ЖТБнын натыйжалары боюнча статистикалык маалыматты алууну камсыз кылуу боюнча чечимдин долбоорунун жөнгө салуу максаттары Бирликтин алкагындагы бажылык жөнгө салуунун чегинен чыгышы белгиленген. Жумушчу топ товарларга карата декларацияларды толтуруунун өзүнчө улуттук компоненттерин киргизүү Бирликтин алкагындагы бирдиктүү бажылык жөнгө салуунун принцибине жана ЕЭКтин бул чөйрөдөгү улуттан жогорку компетенциясын ишке ашыруу максаттарына шайкеш келбестигине басым жасады.

Отурумдун катышуучулары Комиссиянын дары-дармек каражаттарын жүгүртүү жаатындагы эки чечиминин долбоорлорун карап чыкты. Алардын кабыл алынышы 2025-жылдын аягына чейин ЕАЭБдин бардык мамлекеттеринде дары-дармек препараттарын өндүрүүчү ишканалардын тийиштүү өндүрүштүк иш-тажрыйбасына (GMP) шайкештиги жөнүндө документтердин өз ара таанылышын камсыз кылууга, ошондой эле фармацевтикалык субстанциянын жарактуулук мөөнөтүн аны жөн гана кайрадан таңгактоо жолу менен "узартуу" мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарууга мүмкүндүк берет.

Ошондой эле, отурумда ЕЭК Коллегиясынын 2020-жылдын 1-июнунда Бирликтин "Эттин жана эт продукциясынын коопсуздугу жөнүндө" техникалык регламентинин айрым талаптарынын күчүнө киришине байланыштуу чечиминин долбоору каралды. Тийиштүү чечимдин кабыл алынышы бизнес-коомдоштукка аталган талаптарды аткарууга акырындык менен өтүүгө мүмкүндүк берет – шайкештикти баалоо жөнүндө документтерди алардын жарактуулук мөөнөтү аяктаганга чейин колдонуу мүмкүнчүлүгү камсыз кылынат.

Жумушчу топ ЕЭК Коллегиясынын "Эл аралык почта жөнөтүүлөрү менен жөнөтүүгө жатпаган товарлардын тизмеги жөнүндө" чечиминин долбоорун карап чыкты. Аталган чечимдин кабыл алынышы белгилүү бир товарларды, мисалы, алып чыгууда – алкоголдук продукцияны жана сыраны, алып келүүдө – маданий баалуулуктарды, ошондой эле лабораториялык изилдөөлөр жана өлчөөлөр үчүн үлгүлөр катары товарлардын айрым түрлөрүн эл аралык почта жөнөтүүлөрү менен жөнөтүүгө мүмкүндүк берет.