Sign In
ЕЭК Кеңеши ЕАЭБ өлкөлөрүнүн продукцияларынын бирдиктүү тизмесин түзүү жана жүргүзүү тартибин кабыл алды, ага карата милдеттүү коопсуздук талаптары белгиленет

ЕЭК Кеңеши ЕАЭБ өлкөлөрүнүн продукцияларынын бирдиктүү тизмесин түзүү жана жүргүзүү тартибин кабыл алды, ага карата милдеттүү коопсуздук талаптары белгиленет

18.03.16

17-мартта Евразия экономикалык комиссиясынын Кеңешинин отурумунда Евразия экономикалык биримдигинин (ЕАЭБ)  алкагында аларга карата милдеттүү коопсуздук талаптары белгилене турган, продукцияларынын бирдиктүү тизмесин түзүү жана жүргүзүү тартиби бекитилген.

Комиссия тарабынан иштелип чыккан тартипте продукция Бирдиктүү тизмеге камтылышы мүмкүн болгон негиздер каралган. Документ менен продуцияны Бирдиктүү тизмеге киргизүү, андан чыгаруу, Бирдиктүү тизмеге киргизилген продукциянын түрүнө же тобуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу сунуштар даярдалган жана Комиссияга берилген. Евразия экономикалык биримдиги жөнүндө келишимде Биримдиктин техникалык регламенттери же улуттук милдеттүү талаптар Бирдиктүү тизмеге киргизилген продукцияга карата гана күчүндө болоору  белгиленген.

ЕЭК Кеңеши Өлчөө методикасын (методун) метрологиялык аттестациялоо тартибин бекитти. Документте өлчөө методикасын метрологиялык аттестациялоонун бирдиктүү эрежелери белгиленген, ыйгарым укуктуу уюмдар тарабынан аттестациянын өткөрүлүшүнө жана бирдиктүү форманын аттестациясы тууралуу күбөлүктүн берилишине көз салат. Документ кошумча аракеттерди жүгүзүүсүз эле Биримдиктин мамлекеттеринин өлчөө ыкмаларын метрологиялык аттестациялоо боюнча иш натыйжаларын таанууну камсыз кылуу. Мында Комиссиянын кеңеши тарабынан өтмө жоболор белгиленген, алар рынок катышуучуларына жаңы шарттар иштөөгө ыңгайлашууга жардам берет. Өлчөөлөрдүн бирдейлигин камсыз кылуу боюнча иш натыйжаларын өз ара таануу эрежелери күчүнө киргенден тартып колдонула баштайт. Аттестациялоо тартиби күчүнө кирген күнгө чейин ЕАЭБ мамлекеттеринин улуттук мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт. Анын жыйынтыгында берилген документтер Биримдиктин ар бир өлкөсүнүн мыйзамдарына ылайык аныкталган, тиешелүү аттестацияланган өлчөө ыкмаларынын колдонуу мөөнөтү бүткөнгө чейин анык болуп саналат.

ЕЭК Кеңеши Маселелер тизмесин бекитти, алар боюнча Комиссиянын Коллегиясы Техникалык жөнгө салуу боюнча консультативдик комитеттин алкагында, Коллегия же ЕЭК Кеңеши чечими кабыл алынаардын алдында, санитардык, ветеринардык жана фитосанитардык чараларды  көрүү боюнча  консультацияларды өткөрүүгө милдеттүү. Тизмеде 50 маселе камтылган, булардын арасында ЕАЭБ техрегламенттерин иштеп чыгуу жана кабыл алуу тартибин бекитүү, аларга өзгөртүүлөрдү киргизүү жана алрды жокко чыгаруу тартиби; Биримдиктин бажы аймагында ылайык келишине милдеттүү түрдө баа берүүгө тийиш болгон продукцияны ташып кирүү тартиби; мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлгө алынууга тийиш болгон продукциялардын (товарлардын) бирдиктүү тизмеси ж.б