Sign In
ЕЭК Министри Валерий Корешков: “Биримдиктин техникалык регламенттерине карата мамлекеттер аралык стандарттарды иштеп чыгуу мамлекеттер аралык стандартташтырууну өнүктүрүүгө жаңы күч берди”

ЕЭК Министри Валерий Корешков: “Биримдиктин техникалык регламенттерине карата мамлекеттер аралык стандарттарды иштеп чыгуу мамлекеттер аралык стандартташтырууну өнүктүрүүгө жаңы күч берди”

18.03.16

18-мартта Москвада өткөн “Шериктештик өлкөлөрдө товар жылдыруунун жалпы мейкиндигин түзүү: укуктук камсыз кылуу, коопсуздук, техникалык регламенттер, логистика, IT - технологиялар, эркин соодалашуу зонасы, ЕАЭБнын жаңы Бажы кодекси” сессиясында Евразия экономикалык комиссиясынын Техникалык жөнгө салуу боюнча Коллегия Мүчөсү (Министри) Валерий Корешков Комиссиянын товар жылдыруунун, анын ичинде, Көзкарандысыз Мамлекеттер Шериктештиги (КМШ) өлкөлөрү үчүн жалпы мейкиндигинин түзүлүшүн камсыз кылуу боюнча иши тууралуу айтып берди. Сессия КМШ өлкөлөрүнүн катышуучу мамлекеттеринин “25 жыл бирге: өз ара иш алып баруунун жаңы форматтары” Эл аралык форумунун алкагында өттү.

“Учурда КМШ өлкөлөрүндө негизги милдет болуп, ал транспаренттүү иштей алган жана өз ара соодалашуу үчүн шарттарды жеңилдетүүгө өбөлгө түзгөн ченемдик базага ээ боло алган, өнөр жай үчүн шарттарды түзүү саналат”, - деп белгилеп өттү ЕЭК Министри.

Валерий Корешковдун сөзү боюнча, Шериктештиктин алкагында мамлекет аралык стандартташтыруу боюнча иштин максаты болуп, мыкты эл аралык тажрыйбалардын негизинде өнөр жай үчүн багыт болуп саналган, озгон көрсөткүчтөр менен бирдиктүү эл аралык стандарттарды иштеп чыгуу саналат.

Учурда КМШда мамлекет аралык стандартташтыруу боюнча кызматташуу Стандартташтыруу, метрология жана сертификациялоо  боюнча мамлекет аралык кеңештин аянтчасында (МАК) жүзөгө ашырылат. Евразия экономикалык комиссиясы бул ишти Стандартташтыруу жана МАК менен түзүлгөн өлчөөлөрдүн бирдейлигин камсыз кылуу жагында кызматташуу тууралуу меморандумдун негизинде жүргүзүүдө.

Валерий Корешков Биримдикте жүргүзүлүп жаткан тышкы жана ички сооданын интеграцияланган маалымат системасын ишке киргизүү боюнча иштин маанилүү экендигин белгилеп өттү. Ага техникалык жөнгө салуу, дары каражаттары жана медицина буюмдары, санитардык, ветеринардык - санитардык жана карантиндик фитосанитардык чараларды көрүү жагында маалыматтык камсыз кылуу боюнча блоктор камтылган.

Техникалык жөнгө салуу чөйрөсүндө маалымат базасы шайкеш келүүгө баа берүүчү документтердин, шайкеш келүүгө баа берүүчү органдардын бирдиктүү тизмесин камтыйт. Өзүнчө блоктор менен транспорт каражаттарын жана өзү жүрүүчү машиналарды жүгүртүүгө чыгаруунун бирдиктүү системасынын ишин камсыз кылган транспорт каражаттарынын, маалымат базасынын тиби жана коопсуздук күбөлүктөрүнүн реестрлери көрсөтүлгөн. Өлчөөлөрдүн бирдейлигин камсыз кылуу жагында маалымат алмашуу системасы калыптанууда.

Дары каражаттарын жана медициналык буюмдарды жүгүртүү чөйрөсүндө талапка жооп бербеген, жалган жана контрафактуу дары каражаттары, ошондой эле медицина буюмдарынын коопсуздугуна, сапатына жана натыйжалуулугуна мониторинг тууралуу маалымат базасына өзгөчө көңүл бурулган.

Евразия экономикалык комиссиясы, ЕЭК Министринин сөзү боюнча, ЕАЭБ мамлекеттеринин бул чөйрөдө өз ара иш жүргүзүүлөрүн координациялоо үчүн натыйжалуу аянтча болуп саналат. “Маалымат алмашуунун бирдиктүү системасын ишке киргизүү мамлекет аралык маалымат жана электрондук документ  алмашуунун корголгон инфраструктурасын түзүүгө өбөлгө түзөт, жөнгө салуунун натыйжалуулугун жана ачык- айкындуулугун жогорулатат”,- деди ЕЭК Министри.

Көзкарандысыз Мамлекеттер Шериктештигинин алкагында экономикалык интеграциянын өнүгүшүнө кошкон зор салымы үчүн Валерий Корешков “КМШга 25 жыл” мааракелик медалы менен сыйланган.

Маалымат

Евразия экономикалык комиссиясы менен Стандартташтыруу, метрология жана сертификаттоо боюнча мамлекет аралык кеңештин ортосундагы стандартташтыруу жана бирдиктүү өлчөөнү камсыз кылуу жагында кызматташтыгы тууралуу меморандумга 2013-жылдын 7-июнунда Уфада кол коюлган.

Меморандум Евразия экономикалык комиссиясы менен КМШнын Аткаруу комитетинин ортосунда техникалык жөнгө салуу, стандартташтыруу жана биридктүү өлчөөнү камсыз кылуу, эл аралык тажрыйбада кабыл алынган техникалык жөнгө салуу принциптерине өтүү шарттарында аймактык уюмдар ортосунда байланыштуу бекемдөө, ЕЭК менен МАКтын ортосунда стандартташтыруу жана бирдиктүү өлчөөнү камсыз кылуу жагында кызматташтыкты андан ары өнүктүрүү боюнча өз ара аракеттенишүү тууралуу меморандумдун ишке ашырылышын эске алуу менен иштелип чыккан.

Көзкарандысыз Мамлекеттер Шериктештигинин Стандартташтыруу, метрология жана сертификаттоо боюнча мамлекеттер аралык кеңеши (МАК) стандартташтыруу, метрология жана сертификаттоо боюнча макулдашылган саясатты калыптандыруу жана жүргүзүү боюнча КМШнын өкмөт аралык органы болуп саналат. МАК 1992-жылы стандартташтыруу, метрология жана сертификаициялоо боюнча макулдашылган саясатты жүргүзүү тууралуу өкмөттөр аралык макулдашууга ылайык түзүлгөн.