Sign In
Виктор Христенко: «ЕБ жана ЕАЭБ: алдыны карай жылуу үчүн келечекти макулдашып көрө билүүнү биргеликте аныктап алуу зарыл»

Виктор Христенко: «ЕБ жана ЕАЭБ: алдыны карай жылуу үчүн келечекти макулдашып көрө билүүнү биргеликте аныктап алуу зарыл»

18.06.15

18-июнда Петербург эл аралык экономикалык форумунун алкагында ЕЭК КоллегиясынынТөрагасы Виктор Христенко «ЕБ - ЕАЭБ формуласы боюнча өз ара мамилелер: бизнес көз карашы» ишкер  тегерек стол  маекке катышты. Виктор Христенконун пикири боюнча, учурда ЕБ жана ЕАЭБ ортосундагы өз ара, айрыкча узак мөөнөттүү  иш жүргүзүүнүн келечектери тууралуу айтуу максатка ылайыктуу.

 «ЕБ жана ЕАЭБда бүгүнкү күнү кур дегенде жалпы максаттар жок»,- деп баса белгиледи Коллегиянын Төрагасы. – Бирок,  келечекти макулдашып көрө билүү жагын биргеликте аныктап албасак, алдыга карай жылууга болбойт. Кандай кыйынчылык болбосун жеңе алгыс көйгөй  болуп сезилет. Бирдиктүү максат, түшүнүктүү багыт, эрежедегидей эле, эски, жеңилгис болуп сезилген көйгөйлөргө дээрлик башкача көз карашта кароого жана аларды иш үстүндө четтетүүгө өбөлгө түзөт.

 Европа бирлиги менен Евразия экономикалык бирлигинин мамлекеттеринин ортосундагы диалог мазмунунун олуттуу бөлүгү учурда Евразия экономикалык комиссиясынын деңгээлине улуттар үстүнөн башкаруу компетенциясына берилгендигин белгилеп өттү. Мында дагы ЕЭК Коллегиясынын Төрагасы көбүрөөк алгылыктуу жагын көрөт.

 «ЕАЭБнын мыйзам чыгаруу базасы ДСУ  ченемдерине жана эрежелерине негизделген жана эң мыкты дүйнөлүк тажрыйбаларды, анын ичинде Европа бирлигин тажрыйбасын өзүнө тартууга умтулууда. Мындай терең интеграцияга башка мисал деле жок. Ушул көз караштан алганда, ЕАЭБ экономикалык мейкиндиги «Лиссабондон Владивостокко чейин» долбоорун ишке ашырууга эң дурус даярдалган. ЕАЭБ – бул жөнгө салуунун глобалдуу ченемдерине ылайык келүү көз карашынан алганда, кеңейтилген жана кыйла айкалыштырылган мейкиндик», - деп түшүндүрдү Виктор Христенко.

 Дүйнөлүк экономикада Кытайдын ролунун, анын ичинде жаңы геосаясий жана геоэкономикалык шарттардын калыптанышы алкагында өсүп жатышы тууралуу теманы козгоо менен ЕЭК Коллегиясынын Төрагасы, болуп жаткандар эски байланыштардан баш тартуу жана экономикалык өз ара иш алып баруу келечектерин ЕБтен сырткары тарапка которуу дегенди түшүндүрбөй тургандыгын баса белгиледи. «Акыркы учурда болуп өткөн бардык окуялар эч нерсе менен орду жабылбаган: финансылык, техникалык мүнөздөгү жана башка тобокелдиктерди ачыкка чыгарды. Суроолорго жооп бир жагынан  көп векторлуулук тегиздигинде, экинчи жагынан өз ара иш жүргүзүүнүн, өз ара жайылтылышынын тереңдигинде жатат», -дейт ЕЭК  спикери.

 Виктор Христенконун пикири боюнча, ЕБ менен ЕАЭБнын ортосундагы натыйжалуу өз ара иш алып барууну ишке ашырууга өтүү үчүн, Комиссиянын көз карашы боюнча Европа комиссиясы менен Евразия экономикалык комиссиясынын ортосунда  бул ишке бизнести жигердүү кошуу менен институционалдаштырылган диалог жетишсиз болууда.  «Комиссия өлкөлүк диалогдун альтернативасы болуп саналбайт. Бирок аны көлөмү боюнча ири компетенцияны улуттар үстүнөн башкаруу деңгээлине өткөрүп берүү жагында толуктап турат. Биздин өнүгүү максаттарыбыз  жана милдеттерибиз боюнча  жалпы  түшүнүктү калыптандыруудан баштоого болот », - деп сунуш кылды Виктор Христенко.

 Европа жана Евразия боюнча башчы, Бүткүл дүйнөлүк экономикалык форумдун жетектөөчү  тобунун мүчөсү Мартина Ларкин тегерек стол маегинин модератору болду. «УК РОСНАНО» ЖЧК башкармалыгынын Төрагасы Анатолий Чубайс жана Carlsberg AS Башкы аткаруучу директору Кис т’Харт бул тегерек стол маегинин төрагалары болушту.