Sign In
Бирликтин мүчөлөрү болбогон КМШ мамлекеттери менен өз ара соода жүргүзүүдөгү техникалык кедергилерди жокко чыгаруу тууралуу ЕАЭБ мамлекеттеринин Макулдашуусун ратификациялоо аяктады

Бирликтин мүчөлөрү болбогон КМШ мамлекеттери менен өз ара соода жүргүзүүдөгү техникалык кедергилерди жокко чыгаруу тууралуу ЕАЭБ мамлекеттеринин Макулдашуусун ратификациялоо аяктады

19.03.15

Евразия экономикалык бирлигинин (ЕАЭБ) мамлекеттеринин Бирликтин мүчөлөрү болбогон КМШ мамлекеттери менен өз ара соода жүргүзүүдөгү техникалык кедергилерди жокко чыгаруу тууралуу Макулдашуусунун күчүнө киришине зарыл мамлекет ичиндеги жол-жоболор аяктады. Ошентип, Макулдашуу күчүнө кирди.

«Макулдашууну Евразия экономикалык бирлигинин мамлекеттери ратификациялашы. баарынан мурда, алардын КМШ мамлекеттери менен өз ара соода кылууда ашыкча тоскоолдуктарды жоюуга умтулуусун ашкерелейт», – деп Евразия экономикалык комиссиясынын техникалык тескөө маселелери боюнча Коллегия Мүчөсү (Министр) Валерий Корешков белгиледи.                    

Макулдашууга ылайык, өз ара соода кылуудагы техникалык кедергилерди жокко чыгаруу КМШнын кызыкдар өлкөлөрү Бирликтин техникалык регламенттеринин талаптарын жана ЕЭКтин тиешелүү чечимдерин Макулдашууда аныкталган тартипте жана шарттарда колдонуусуна жол берет.

Ошону менен бирге, Бирликтин техникалык регламенттерин колдонуу альтернативасыз (улуттук техникалык регламенттердин аракетин токтотуу шарты менен) да, альтернативалуу да (күчүндөгү улуттук техникалык регламенттер менен катар) негизде ишке ашырылышы мүмкүн.

Макулдашуунун күчүнө кириши КМШ өлкөлөрүнүн Евразия экономикалык бирлигинин техникалык тескөө тутумуна кошулуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылып, ЕАЭБ жана СНГ мамлекеттеринин ортосундагы соода-экономикалык кызматташууну өнүктүрүүгө кыйла жагымдуу шарт түзөт.

Мындан тышкары, Макулдашууну мындан ары колдонуу тажрыйбасы ЕАЭБ тууралуу Келишимде каралган Бирликтеги мамлекеттердин үчүнчү өлкөлөр менен өз ара соода кылуудагы техникалык тоскоолдуктарын жокко чыгаруу милдетин ишке ашырууда чоң мааниге ээ болот.

Маалымкат

Бажы бирлигинин (азыр ЕАЭБ) мамлекеттеринин Бирликтин мүчөлөрү болбогон КМШ мамлекеттери менен өз ара соода жүргүзүүдөгү техникалык кедергилерди жокко чыгаруу тууралуу Макулдашуусуна Беларусь Республикасы, Казакстан Республикасы жана Россия Федерациясы Москвада 2012-жылдын декабрында кол коюшкан. Кийин ЕАЭБ тууралуу Келишимдин алкагында Макулдашууга Армения Республикасы кошулган.