Sign In
ЕЭК жана Медициналык буюмдардын глобалдык номенклатурасынын Агенттиги Өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюшту

ЕЭК жана Медициналык буюмдардын глобалдык номенклатурасынын Агенттиги Өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюшту

19.03.19
Евразия экономикалык комиссиясынын (ЕЭК) жана Медициналык буюмдардын глобалдык номенклатурасынын Агенттигинин ортосунда Өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга ЕЭК Коллегиясынын техникалык жөнгө салуу боюнча мүчөсү (министр) Виктор Назаренко жана Агенттиктин аткаруучу директору Марк Васмут кол коюшту.

Евразия экономикалык бирлигинин (ЕАЭБ) медициналык буюмдар боюнча бирдиктүү рыногу 2022-жылдан тарта толук өлчөмдө иштей баштайт. Медициналык буюмдардын (медициналык багыттагы буюмдардын жана медициналык техниканын) жүгүртүмүнүн бирдиктүү принциптери жана эрежелери жөнүндө макулдашууну жүзөгө ашыруу үчүн 20дан ашык жалпы жөнгө салуучу документтер иштелип чыккан, алардын ичинен эки документ Бирликте медициналык буюмдардын номенклатурасын түзүү жана жүргүзүү маселелерине арналган.

ЕЭКтин актыларына ылайык, Бирликтин номенклатурасы мүчө мамлекеттердин ыйгарым укуктуу органдарынын ортосунда каттоо баскычында, медициналык буюмдардын коопсуздугун жана натыйжалуулугуна сатуудан кийин мониторинг жасоодо, ошондой эле медициналык буюмдардын керектөөчүлөрүн (пайдалануучуларын) адашууга алып келген иш-аракеттердин алдын алуу максатында колдонулмакчы.

Меморандумга кол коюуда белгиленгендей, ЕАЭБтин медициналык буюмдар номенклатурасы жөнгө салуучулардын, өндүрүүчүлөрдүн жана керектөөчүлөрдүн биргелешкен күч-аракеттери менен түзүлүүдө жана медициналык буюмдардын бирдиктүү бирликтик рыногун түзүүдө жөнгө салуу үчүн барган сайын көбүрөөк мааниге ээ болууда.

Буга байланыштуу Виктор Назаренко мындай деп баса белгиледи: "ЕАЭБтин медициналык буюмдардын номенклатурасын Глобалдык номенклатура менен айкалыштыруунун максаты – Бирликте мындай продукциянын номенклатурасын дүйнөлүк рынокто стандартташтырылган деңгээлде түзүү.  Меморандум ЕАЭБ мейкиндигинде медициналык буюмдардын жалпы рыногун андан ары калыптандыруу жана Бирликтин мүчө мамлекеттери тарабынан өндүрүлгөн медициналык буюмдардын экспортун өнүктүрүү үчүн зарыл болгон шарттарды камсыздайт".

"Медициналык буюмдардын дүйнөлүк рыногу өтө тездик менен өнүгүүдө", - деп белгиледи Марк Васмут өз кезегинде, - "Европа бирлигинде ар бир жарым саат сайын тигил же бул медициналык буюмга патент берилет". Ошондуктан медициналык буюмдарды рыноктук жөнгө салууга системалаштырылган номенклатуралык классификатордун жардамы менен өз убагында жана туура киргизүү маселелери өз буюмдарын идентификациялоо, рынокто позиция алуу, постмаркетингдик изилдөөлөр, жагымсыз таасирлерди көзөмөлдөө жагында керектөөчүлөр үчүн да, керектөөчүлөр – медициналык уюмдар жана бейтаптар үчүн да өтө маанилүү.

Бирликтин глобалдык менен айкалыштырылган медбуюмдар номенклатурасы каттоо жана Бирлик өлкөлөрүнүн жөнгө салуучу органдарынын ортосунда дайын алмашуу үчүн колдонулуп, ЕАЭБтин рыногунда жүгүртүлгөн медициналык буюмдардын коопсуздугун жана натыйжалуулугун камсыздоо үчүн даярдоочулардын, эксперттик жана илимий уюмдардын, медициналык кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткирүүчүлөрүнүн биргелешкен иши үчүн негиз болмокчу. 

Иш-чаранын алкагында ошондой эле Бирликте медициналык буюмдардын номенклатурасын аларды маркалоодо колдонуу жана бирликтин мамлекеттеринде тийиштүү көзөмөлдөөчү системаларды жаратуу маселелери, ошондой эле ташылуучу медициналык буюмдар тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн товардык номенклатурасынын коддоруна таандыгын тактоо үчүн медициналык буюмдардын номенклатурасынын классификаторун колдонуу мүмкүнчүлүгү талкууланды.
Маалымат

Медициналык буюмдардын глобалдык номенклатурасы – эл аралык деңгээлде таанылган, медициналык түзмөктөрдүн 70тен ашык улуттук жөнгө салуучулары тарабынан колдонулган, медициналык буюмдардын түрлөрүнүн системалаштырылган номенклатуралык классификатору. Ал "Медициналык буюмдардын глобалдык номенклатурасынын Агенттиги" эл аралык коммерциялык эмес уюму тарабынан түзүлөт жана жүргүзүлөт.