Sign In
Клиникалык изилдөөлөр боюнча конференциянын катышуучулары Евразия биримдигинин дарылар боюнча талаптагыдай тажрыйбаларын колдонуу зарылчылыгын белгилешти

Клиникалык изилдөөлөр боюнча конференциянын катышуучулары Евразия биримдигинин дарылар боюнча талаптагыдай тажрыйбаларын колдонуу зарылчылыгын белгилешти

19.09.16

14-сентябрда Москвада Евразия экономикалык комиссиясынын Техникалык жөнгө салуу жана аккредитация департаментинин өкүлдөрү «Клиникалык изилдөөлөр Россияда жана чет өлкөлөрдө» конференциясына катышышты. Алар тармактардын алдыңкы эксперттери менен Евразия экономикалык биримдигинде дары препараттарына клиникалык изилдөөлөрдү өткөрүүгө байланыштуу маселелерди талкуулашты.

Колдонулуп келе жаткан тажрыйбаны жана клиникалык изилдөөлөргө карата жөнгө салуучу талаптарды өнүктүрүү перспективаларына арналган атайын сессиянын жүрүшүндө, ЕЭК өкүлдөрү конференциянын катышуучуларына Комиссия тарабынан дарылар айланымы чөйрөсүндө иштелип чыгарылган актылар жөнүндө айтып беришти.  Бул документтер, атап айтканда, дары препараттарына клиникалык изилдөөлөрдү пландаштыруу, өткөрүү жана кийин ал изилдөөлөрдүн маалыматтарын колдонуу процесстерине тиешелүү.  Кеп Биримдиктин талаптагыдай тажрыйбалар эрежелери: клиникалык, лабораториялык, өндүрүштүк, фармакокөзөмөлдүк; Медициналык колдонуу үчүн дары каражаттарын каттоо жана экспертизалоо эрежелери жөнүндө болду.

ЕЭКтин Техникалык жөнгө салуу жана аккредитация департаментинин дары каражаттарынын жана медициналык буюмдардын жалпы рынокторун түзүүнү координациялоо бөлүмүнүн башчысынын орун басары Дмитрий Рождественский конференциянын катышуучуларына схемаларды тааныштырып жана биримдиктин бирдиктүү талаптары боюнча каттоо досьелеринин модулдарын даярдоого тиешелүү өтмө жоболор жөнүндө айтып берди.

Мындан тышкары, фармацевтикалык коомдоштуктун өкүлдөрү клиникалык изилдөөлөрдө терапевтикалык эквиваленттүүлүктү аныктоонун көйгөйлүү маселелери, ICH GCP жаңы редакциясы жана клиникалык изилдөөлөр жөнүндө отчетторду жазуу үчүн маалымдама сунуш-көрсөтмөлөрүн даярдоо боюнча демилге жөнүндө докладдарды презентациялашты.

Конференциянын жыйынтыктарын чыгарууда анын катышуучулары Евразия экономикалык биримдигинин дарылар айланымы чөйрөсүндө, эң мыкты дүйнөлүк тажрыйбалар менен айкалышкан  талаптагыдай тажрыйбалары тезирээк күчүнө кирүү зарылчылыгын белгилешти.