Sign In
Санариптик демилгелер үчүн өтүнмөнүн формасы пайда болду

Санариптик демилгелер үчүн өтүнмөнүн формасы пайда болду

19.02.18
 
Евразиялык экономикалык комиссиянын (ЕЭК) Коллегиясы демилгечилер (бизнес же мамлекеттик бийлик органдарынын өкүлдөрү) тарабынан көрсөтүлүшү жана Евразиялык экономикалык биримдигинин (ЕАЭБ) санариптик күн тартибинин алкагында жүзөгө ашыруу мүмкүн болгон демилгелер же долбоорлор жөнүндө маалыматты берүүнүн форматын бекитти.

Өтүнмөнү берүү үчүн демилгечи Биримдиктин порталынын жакынкы күндөрдө иштеп баштоочу атайын Интернет-ресурсунда катталышы керек. Демилгечи 11 маалыматтык блоктон турган онлайн-форманы толтурушу керек. Ар бир блок жооптору демилгенин актуалдуулугун, иштеп чыгуу деңгээлин, болжолдуу ресурска сыйымдуулугун, интеграциялык багытталышын ж.б. баалоого жардам берүүчү суроолорду камтыйт.

Идеянын маңызы, көйгөйдүн маанилүүлүгү жана аны ишке ашыруунун жолдору «Кызыкдар тараптардын көйгөйлөрү жана керектөөлөрү» жана «Сунуштун максаттары жана чечим» маалымат блокторунда сүрөттөлөт. Калган маалымат блоктору демилгенин мазмунун ачуу үчүн толтурулат. Алардын арасында – учурдагы альтернативалар, тобокелдиктер, максатка жетишүүнүн жыйынтыктары/критерийлери, негизги өнөктөштөр, бюджет/чыгымдар ж.б. Кийинчерээк демилгечи өзүнүн суроо-талабынын учурдагы статусун көзөмөлдөй алат.

Комиссия Биримдиктин өлкөлөрүнүн бизнес өкүлдөрүн, консорциумдарын, бийлик органдарын максаты мүчө мамлекеттердин экономикасын өнүктүрүү болгон санариптик демилгелерди көрсөтүүгө чакырат.