Sign In
Медицина буюмдарынын жалпы рыногу ЕАЭБде 2016-жылдын аягына чейин иштей башташы мүмкүн

Медицина буюмдарынын жалпы рыногу ЕАЭБде 2016-жылдын аягына чейин иштей башташы мүмкүн

20.05.16

Евразия экономикалык биримдигинин (ЕАЭБ) укуктук порталында ЕАЭБ жөнүндө келишимге жана Евразия экономикалык биримдигинин алкагында Медицина буюмдарын  (медициналык багыттагы буюмдарды жана медициналык техникаларды) жүгүртүүнүн бирдиктүү принциптери жана эрежелери жөнүндө макулдашууга ылайык, медицина буюмдарынын жалпы рыногун иштетүү үчүн Евразия экономикалык комиссиясынын Кеңеши тарабынан кабыл алынган документтер жарыяланган.

Документтер Биримдиктин ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарынын жана фармацевтика бизнесинин өкүлдөрүнүн катышуусу менен, ЕЭК Коллегиясынын алдында түзүлгөн Жумушчу топ тарабынан даярдалган.

Кеңештин «Евразия экономикалык биримдигинин рыногунда медицина буюмдарын жүгүртүүнүн атайын белгиси жөнүндө» чечими менен тиешелүү белгинин сүрөтү жана ал жөнүндө Жобо бекитилди.  Медицина буюмдарын өндүрүүчүлөр (же ыйгарым укуктуу өкүлдөр) жүгүртүүгө чыгаруу алдында аларды бул белги менен маркалашы керек.  ЕАЭБде белгиленген каттоо жана коопсуздуктун жана натыйжалуулуктун жалпы талаптарына жана медицина буюмдарынын сапатынын менеджмент тутумун кармап турууга карата талаптарга шайкештигин ырастоо процедурасынан өткөндүгү жөнүндө күбөлөндүрүп турат.

ЕЭК Кеңешинин башка чечими менен медицина буюмдарынын коопсуздугунун жана натыйжалуулугунун жалпы талаптары, аларды маркалоого жана алардагы пайдалануу документтерине карата талаптар бекитилди. Атап айтканда, документте медицина буюмдары пайдаланууда өндүрүүчү аныктаган багыты боюнча иштегендей долбоорлонуп жана даярдала турганы аныкталган. Алар аларды колдонуу менен байланыштуу тобокелдик керектөөчү үчүн пайда менен салыштырууда алгылыктуу болуп саналган шартта, пайдалануучулар жана үчүнчү жактар үчүн коопсуз болушу керек. Медицина буюмдарынын коопсуздугунун жана натыйжалуулугунун бирдиктүү талаптарын белгилөө бейтаптардын жана медицина мекемелеринин персоналынын коопсуздугун камсыздоого, ошондой эле бейтаптардын натыйжалуу медициналык жардам алуусуна багытталган.

ЕЭК Кеңешинин чечими менен Медицина буюмдарын техникалык сыноо өткөрүүнүн эрежелери жана Медицина буюмдарынын клиникалык жана клиникалык-лабораториялык сыноолорун (изилдөөлөрүн) өткөрүүнүн эрежелери бекитилди.  Бул сыноолор медицина буюмдарынын медицина буюмдарынын коопсуздугунун жана натыйжалуулугунун жалпы талаптарына, медицина буюмдарын маркалоого жана алардагы пайдалануу документтерине карата талаптарга шайкештигин аныктоо үчүн өндүрүүчүнүн (же алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн) арызы боюнча өткөрүлөт.

Мындан тышкары, ЕЭК Кеңешинин «Медицина буюмдарын жүгүртүү чөйрөсүндө маалымат тутумун түзүүнүн жана жүргүзүүнүн тартибин бекитүү жөнүндө» чечими менен ЕАЭБде атайын маалымат тутумун түзүү каралган. Ал Биримдикте катталган медицина буюмдарынын бирдиктүү реестрин; медицина буюмдарын каттоо максатында аларга изилдөө (сыноо) өткөрүү укугуна ээ болгон ыйгарым укуктуу уюмдардын бирдиктүү реестрин жана медицина буюмдарынын коопсуздугунун, сапатынын жана натыйжалуулугунун мониторингинин бирдиктүү маалымат базасын камтыйт.

ЕАЭБде медицина буюмдарынын жалпы рыногун ушул жылдын акырына чейин толук кандуу иштетүү болжолдонууда.