Sign In
ЕЭК ЕАЭБнын “Энергокеректөөчү түзүлүштөрдүн энергетикалык эффективдүүлүгүнө карата талаптар жөнүндө” техрегламентинин долбоорун Биримдик өлкөлөрүнө ички мамлекеттик макулдашууга жөнөттү.

ЕЭК ЕАЭБнын “Энергокеректөөчү түзүлүштөрдүн энергетикалык эффективдүүлүгүнө карата талаптар жөнүндө” техрегламентинин долбоорун Биримдик өлкөлөрүнө ички мамлекеттик макулдашууга жөнөттү.

20.06.16

Евразия экономикалык комиссиясы евразия экономикалык биримдигинин (ЕАЭБ) “Энергокеректөөчү түзүлүштөрдүн энергетикалык эффективдүүлүгүнө карата талаптар жөнүндө” техрегламентинин долбоорун Биримдик өлкөлөрүнө ички мамлекеттик макулдашууга жөнөтүлгөндүгү тууралуу маалымдайт.

Техрегламент  энергокеректөөчү түзүлүштөрдүн энергетикалык эффективдүүлүгү жагында керектөөчүлөрдүн жаңылыш аракеттенүүлөрүнө жол бербөө, ошондой эле Биримдик алкагындаэнерго эффективдүүлүгүн жана ресурс үнөмдөөнү камсыз кылуу максатында иштелип чыккан.

Документ ЕАЭБ мамлекеттеринин аймагында жүгүртүүгө чыгарылган энергокеректөөчү  төмөнкүдөй түзүлүштөргө: муздаткыч, тоңдургуч камералар, электрдик асинхрондуу кыймылдаткычтар, телевизорлор, тиричилик кир жуучу жана идиш жуучу машиналар, электр лампалары, циркуляциялык насостор, желдеткичтер, чаң соргучтар, кондиционерлер ж,б таркатылат.

Техникалык регламент Биримдик аймагында энергокеректөөчү түзүлүштөргө карата колдонулушу жана аткарылышы милдеттүү болгон алардын энергетикалык эффективдүүлүгү жана маркировкалары боюнча талаптарды белгилейт. Мисалы, долбоорго ылайык энергокеректөөчү түзүлүш аны тиешелүү багытта колдонууда жана монтаждоого, пайдаланууга, сактоого, ташууга жана техникалык тейлөөгө карата талаптарды аткарууда бул түзүлүш техрегламенттин талаптарына ылайык келгидей иштелип чыгууга жана даярдалууга тийиш.

Энергокеректөөчү түзүлүштү маркировкалоо анын аталышын жана (же) белгиленишин (тиби, маркасы, үлгүсү эгер болгон болсо), негизги параметрлерин жана энергетикалык эффективдүүлүк мүнөздөмөсүн, аталышын жана (же) даярдоочунун товардык белгисин, бул түзүлүш даярдалган өлкөнүн аталышын камтууга тийиш. Маркирокада көрсөтүлгөн маалымат энергокеректөөчү түзүлүштө чагылдырылууга жана аны пайдалануу боюнча документтерде көрсөтүлүүгө тийиш.

Мында  энергокеректөөчү түзүлүштүн маркировкасы түшүнүктүү, оңой окулгудай болууга тийиш. Аны бул түзүлүшкө аспаптарды колдонуусуз эле көрүнөө жерине түшүрүү зарыл.

ЕАЭБнын “Энергокеректөөчү түзүлүштөрдүн энергетикалык эффективдүүлүгүнө карата талаптар жөнүндө” техрегламентинин долбоорунун жоопкерчиликтүү иштеп чыгуучусу болуп, Евразия экономикалык комиссиясы саналат.

Долбоору ЕЭКтин  Интернет түйүнүндө расмий сайтында төмөнкү дарек боюнча жайгаштырылган:

Маалымат

ЕЭК Кеңешинин 2012-жылдын 20-июнундагы №48 Чечими менен бекитилген  Бажы бирлигинин техникалык регламентин иштеп чыгуу6 кабыл алуудү киргизүү жана жокко чыгаруу тартиби тууралуу жобого ылайык, техникалык регламенттин долбоорун ички мамлекеттик макулдашуу мүчө мамлекеттердин өкмөттөрү тарабынан аныкталган тартипте жүзөгө ашырылат. ЕАЭБ өлкөлөрүнүн өкмөттөрүнүн техрегламенттин долбоорун ички мамлекеттик  макулдашуунун натыйжалары боюнча чечими ЕЭКке жөнөтүлөт.