Sign In
ЕЭК банк кепилдиктеринин ЕАЭБ мамлекеттери тарабынан өз ара таанылышы жөнүндө макулдашуунун долбоорун даярдоодо

ЕЭК банк кепилдиктеринин ЕАЭБ мамлекеттери тарабынан өз ара таанылышы жөнүндө макулдашуунун долбоорун даярдоодо

19.08.19

Мамлекеттик сатып алууларды ишке ашырууда банк кепилдиктерин өз ара таануу жөнүндө макулдашуунун долбоору 2020-жылдын 1-июлуна чейин даярдалмакчы. ЕЭК Кеңешинин отурумунун жыйынтыгы боюнча бул иш Евразия экономикалык комиссиясынын (ЕЭК) атаандаштык жана монополияга каршы жөнгө салуу блогуна тапшырылды.

Документ мамлекеттик сатып алуулар жаатында улуттук режимди ишке ашырууда Евразия экономикалык бирлигинин (ЕАЭБ) мамлекеттеринин бизнеси үчүн бирдей шарттарды камсыз кылууга жардам берет.

Макулдашуунун долбоорун даярдоо мезгилинде ЕЭК Кеңеши РФ Өкмөтүнө мыйзамдарга, алар Россиянын рейтингдик агентстволорунун кредиттик рейтингдерин алгандан кийин, Евразия өнүктүрүү банкынын жана Мамлекеттер аралык банктын банк кепилдиктерин колдонууну караштырган өзгөртүүлөрдү киргизүү өтүнүчү менен кайрылган.

Бул Бирликтин өлкөлөрүнүн Россияда өткөрүлгөн сатып алууларда катышууну каалаган ишкерлеринин укуктарынын чектелишине жол бербөөгө мүмкүндүк берет.

Эскерте кетсек, ЕАЭБ жөнүндө келишиминде Бирликтин өлкөлөрүнүн мыйзамдарында мамлекеттик сатып алууларда катышууга өтүнмөнү камсыз кылуунун кеминде эки ыкмасынын болушу каралган. Алардын бири банк кепилдиги болуп саналат. Бирок учурда Россияда мыйзам тарабынан «бешилтиктин» башка мамлекеттеринин банктарынын банк кепилдиктерин кабыл алууга чектөө орнотулган.  

РФ мыйзамдарына ылайык, мамлекеттик сатып алууларда катышуу максатында банк кепилдиктерин берүү укугу ыйгарылган банктар Россиянын Каржы министрлиги түзгөн атайын тизмекке киргизилген болушу зарыл жана алардын рейтингдик агентстволор тарабынан берилген тийиштүү рейтинги болууга тийиш.​