Sign In
ЕАЭБ өлкөлөрүнүн ишкерлери товарлардын коопсуздугуна кепилдик берет

ЕАЭБ өлкөлөрүнүн ишкерлери товарлардын коопсуздугуна кепилдик берет

21.03.18

20-мартта ЕЭК Коллегиясынын мүчөлөрү Продукциянын Евразия экономикалык биримдигинин техникалык регламенттеринин талаптарына шайкештиги тууралуу декларацияны каттоо, анын аракетин токтото туруу, кайра баштоо жана токтотуунун тартибин кабыл алышты.

«Шайкештик тууралуу декларация – бул продукциянын коопсуздугун тастыктоочу жана аны менен соода кылууга укук берүүчү негизги документ, деп ЕЭК Коллегиясынын техникалык жөнгө салуу боюнча мүчөсү (министр) Валерий Корешков белгиледи. – Анда өндүрүүчү ал жеткирген продукция техникалык регламенттердин бардык талаптарына жооп берет деп кепилдик берет. Азыркы учурда ЕАЭБтин кабыл алынган техникалык регламенттеринин 80% да продукциянын шайкештигин декларация формасында баалоо каралган. Биримдиктин бажы аймагында төрт миллиондон ашуун шайкештик тууралуу декларациялар катталган».

ЕЭК министринин айтуусу боюнча, кабыл алынган тартип 2013-жылдагы шайкештик тууралуу декларацияларды каттоо жөнүндө жобонун ордун ээлейт. Мурунку документте декларацияларды сертификаттоо боюнча аккредиттелген органдарда гана каттоонун бирдиктүү тартиби каралган, ал эми аларды каттоо – мүчө мамлекеттин ыйгарым укуктуу органында улуттук мыйзамдарга ылайык жүргүзүлөт деп аныкталган. Бул ЕАЭБ жөнүндө келишим аркылуу белгиленген техникалык жөнгө салуу принциптерине туура келбейт.

Тартип эгерде  бул мүчө мамлекеттердин мыйзамдарында каралган болсо, шайкештик жөнүндө декларацияларды мүчө мамлекеттердин буга ыйгарым укуктуу органдары же уюмдары, анын ичинде, сертификаттоо боюнча аккредиттелген органдар тарабынан каттоонун бирдиктүү эрежелерин аныктайт. Ошондой эле жаңы тартип шайкештик жөнүндө декларацияны каттоо үчүн тиркелүүчү документтердин тизмесин белгилейт.

Документ шайкештик тууралуу декларациянын аракетин токтото туруу, кайра баштоо жана токтотууга карата бирдиктүү талаптарды киргизди.

Бирдиктүү реестрде катталган, шайкештик жөнүндө декларациянын аракетин токтотууга өтүнмө берүүчүгө мүчө мамлекеттин мамлекеттик көзөмөлдөө органы тарабынан тийиштүү буйруктун берилиши негиз болот. Мындай буйруктун берилиши, ошондой эле шайкештик тууралуу декларациянын аракетин токтото туруу (кайра баштоо) улуттук мыйзамдарга ылайык ишке ашырылат.

Мындан сырткары, тартипте шайкештик тууралуу декларациянын аракетин токтотууга бир нече себеп көрсөтүлгөн. Эгер өтүнмө берүүчү өзү ушундай чечим кабыл алган болсо, анын аракети токтотулушу мүмкүн. Башка эки учурда документтин аракети мамлекеттик көзөмөлдөө органынын чечиминен кийин токтотулат: аталган орган өтүнмө берүүчүгө мүчө мамлекеттин бирдиктүү реестринин улуттук бөлүгүндө катталган шайкештик тууралуу декларациянын аракетин токтотууга буйрук берген учурда же шайкештик тууралуу декларацияны жараксыз деп тапкан учурда.

Өтүнмө берүүчүгө шайкештик тууралуу декларациялардын аракетин токтото туруучу же токтотуучу буйруктарды берүү, ошондой эле башка чечимдерди кабыл алуу жөнүндө, анын ичинде шайкештик тууралуу декларацияны жараксыз деп табуу жөнүндө маалыматтарды мамлекеттик көзөмөлдөө органы мүчө мамлекеттин бирдиктүү реестрдин улуттук бөлүгүн түзүү жана алып баруу үчүн жооптуу органына жиберет.