Sign In
Керектөөчүлөр сүт камтыган азыктарда өсүмдүк майлары жөнүндө маалыматты көрө алышат

Керектөөчүлөр сүт камтыган азыктарда өсүмдүк майлары жөнүндө маалыматты көрө алышат

22.03.18

ЕЭК Коллегиясы өткөн жылдын 10-ноябрында Комиссиянын Кеңеши тарабынан кабыл алынган, Биримдиктин «Сүт жана сүт азыктарынын коопсуздугу жөнүндө» техникалык регламентине өзгөртүүлөр боюнча өткөөл жоболорду белгиледи. Өзгөртүүлөр 2018-жылдын 16-июлунан тартып күчүнө кирет.
 
Өткөөл жоболор, биринчиден, ЕАЭБ ишкерлери, эгер алардын түзөтүүлөр күчүнө кирген күнгө чейин берилген, техникалык регламенттин талаптарына шайкештикти баалоо тууралуу документтери бар болсо, 2019-жылдын 16-январына чейин сүт азыктарын өндүрүп жана сата алышат деп белгилейт.
 
Экинчиден, бул документтердин колдонулуу мезгилинин ичинде чыгарылган продукциянын өндүрүүчү тарабынан белгиленген жарактуулук мөөнөтүнүн ичинде жүгүртүлүшүнө жол берилет.
 
Эскерте кетсек, Биримдиктин техникалык регламентине мурда киргизилген өзгөртүүлөр сүт камтыган азыктардын классификациясын тактап, толуктаган. Бул сүт рыногунун катышуучуларына, анын ичинде керектөөчүлөргө, сүт камтыган товарлардын аталыштарындагы чийки заттардын курамынын өзгөчөлүктөрүн мүнөздөөчү түшүнүктөрдү туура түшүнүү жана колдонуу үчүн керек.
 
Өзгөртүүлөр керектөөчүлөргө сүт майын алмаштыруучу зат кошулган же кошулган эмес өнүмдөрдү так ажыратууга мүмкүндүк берет, бул үчүн маркалоого бир катар түзөтүүлөр киргизилди. Мындай кошулмалары бар продукциянын аталышы «сүт майын алмаштыруучу заты бар сүт камтыган өнүм» деген сөздөр менен башталышы зарыл.
 
Өндүрүүчү сүт майын алмаштыруучу заты бар сүт камтыган өнүмдө өсүмдүк майларынын бар экендиги жөнүндө маалыматты көрсөтүүгө тийиш. «Өсүмдүк майларын камтыйт» деген жазуу таңгакта же этикеткада атайын белгиленген маалымат аянтчасында, аянтчанын түсүнө карата контрасттуу шрифт менен түшүрүлөт.
 

Таңгактагы маркалоону түзөтүү жана керектөөчүнү өнүмдүн курамында өсүмдүк майларынын бар экендиги жөнүндө маалымдоо сүт майын алмаштыруучу заты бар сүт камтыган өнүмдөргө гана тиешелүү.