Sign In
ЕАЭБ өлкөлөрүнүн жаш эксперттери жана журналисттери үчүн ачылган «жайкы мектеп» өз ишин аяктады

ЕАЭБ өлкөлөрүнүн жаш эксперттери жана журналисттери үчүн ачылган «жайкы мектеп» өз ишин аяктады

21.07.15

20- июлда Москвада ЕАЭБ өлкөлөрүнүн жаш эксперттери жана журналисттери үчүн ачылган «Евразия экономикалык интеграциясы: артыкчылыктар, перспективалар, инструменттер»  «жайкы мектеби» өз ишин аяктады, аны Евразия экономикалык комиссиясы (ЕЭК) жана Эл аралык иштер боюнча Россия кеңеши (ЭИРК) уюштурушкан.

Жума ичинде Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан жана Россиянын эксперттик коомчулугунун өкүлдөрү евразия экономикалык бирикмеси тууралуу  анын жаралуу тарыхынан тартып, азыркы учурдагы абалына чейин жана өнүгүү перспективасы тууралуу түшүнүк алышып, ошондой эле жалпы жана бирдиктүү тармактык рынокторду калыптандыруу, экономиканын ар кандай тармактарында координацияланган,  макулдашылган,  жалпы жана бирдиктүү  саясаттарды жүргүзүү боюнча масштабдуу долбоорлор менен таанышышты. Окутуунун жүрүшүндө институттар, интеграция механизмдери жана колдонулган тажрыйбалар каралды.

ЕЭК Коллегиясынын Төрагасы Виктор Христенко “жайкы мектептин” ишине катышуу менен Евразия экономикалык комиссиясынын иш тажрыйбасында  эксперттер менен өз ара иш жүргүзүүнүн долбоордук- аналитикалык сессия (ДАС) сыяктуу инструменти алгылыктуу иштелип чыккандыгын билдирди. Бирок буга чейин ДАСка катышуу үчүн, эрежедегидей эле, евразия интеграциялык долбоорун «курууга» тартылышкан эксперттер  - Бирлик өлкөлөрүнүн министрликтеринин, ведомстволорунун өкүлдөрү , бизнес өкүлдөрү тартылышкан, булар мындан тышкары, Комиссиянын жумушчу тобунун жана Консультативдик комитетинин курамына да киришет.

Виктор Христенконун сөзү боюнча «жайкы мектептин» азыркы форматынын уникалдуулугун эки принципиалдуу аспекти түзөт: «Биринчиси, Комиссия белгилүү бир мааниде жаңы аянтчага чыкты, анда эксперттердин кеңири чөйрөсү сунушталган: экономисттер, саясат таануучулар, журналист-аналитиктер, илимий коомчулуктун өкүлдөрү. Бул аянтчада Комиссиянын спикерлери  кыйла кеңири эксперттик чөйрө менен өз ара иш алып баруу менен  евразия экономикалык интеграциясынын көйгөйлөрүн бардык багытта жана ачык талкуулашты».

«Экинчиден, - деди ЕЭК Коллегиясынын Төрагасы, - биз ЕАЭБ тематикасын өз кесипчилик эксперттик эмгек жолун жаңы гана башташкан жаш эксперттер менен талкууладык. Мында биздин максатыбыз «мектептин» катышуучуларынын евразия экономикалык интеграциясынын тармактык контекстине сүңгүп кириши үчүн шарт түзүү болду. Биз аларга Бирлик жана Комиссиянын иши тууралуу объективдүү жана шайкеш түшүнүктөрдү бердик. Өз кезегинде биз катышуучулардан чыныгы рефлексияны, алардын интеграциянын перспективасы боюнча көз караштарын биле алдык. «Мектептин» жыйынтыгы боюнча жакынкы арада даяр боло турган эксперттик документ биз үчүн өтө маанилүү, эң оболу, евразия интеграциясы боюнча эксперттик «жаш»  көз караштарды түшүнүү үчүн».

“Жайкы мектептин” катышуучуларынын пикирлери​