Sign In
ЕЭК бажылык башкаруу чөйрөсүндө өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип жана интеграцияланган маалыматтык системаны өнүктүрүүдө

ЕЭК бажылык башкаруу чөйрөсүндө өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип жана интеграцияланган маалыматтык системаны өнүктүрүүдө

24.01.18

ЕЭК Коллегиясы 23-январда бажылык башкаруу, техникалык жөнгө салуу, соода саясаты жана ЕАЭБтин интеграцияланган маалыматтык системасын өнүктүрүү тармагында бир катар чечимдерди кабыл алды. Атап айтканда, Кытайда өндүрүлгөн полимердик каптоосу менен металлопрокатка демпингге каршы алымдын колдонулушу узартылды. Ыйгарым укуктуу экономикалык операторлордун реестри түзүлөт, ошондой эле эмгекчилерге же алардын үй-бүлө мүчөлөрүнө пенсияларды дайындоо жана төлөө үчүн керек болгон маалымат алмашуу жолго коюлат. Бирдиктүү санитардык талаптардын ичинен тартылуучу тамеки буюмдарга карата талаптар алынып салынган, ошондой эле тартылбаган тамеки буюмдарын өндүрүүдө пайдаланууга жол берилбеген жыпар жыттуу жана даам бергич заттардын тизмеги толукталды.
 
Кытай Элдик Республикасында өндүрүлгөн полимердик каптоосу менен металлопрокатка демпингге каршы алымды колдонууну 2023-жылга чейин узартуу жөнүндө чечим кабыл алынды. Алымды киргизүү жөнүндөгү мурдагы чечим 2012-жылдын май айында кабыл алынган. Алым өндүрүүчү ишканага жараша бажы баасынан 6,98% дан 20,20% га чейинки өлчөмдө белгиленген жана 2017-жылдын 30-июнуна чейин колдонулган. Өткөн жылдын май айында чаранын колдонулушу, кайталап демпинге каршы териштирүү жүргүзүлө турган мезгилге узартылган.
 
Учурдагы рыноктук кырдаал, КЭРден келген көлөмдөргө жана кытай өндүрүүчүлөрүнүн баа саясатына, ЕАЭБ өндүргөн металлопрокатка болгон баалардын сезгичтиги тууралуу күбөлөндүрүп тургандыгын териштирүү көрсөттү. Ошентип, алымды алып салган учурда полимердик каптоо менен металлопрокатты демпингдик баалар менен ЕАЭБге ташылып келинүүчү көлөмдөрдүн кескин өсүшү мүмкүн, ал Биримдиктин экономикасынын бир катар тармактарына залал келтирет. 
 
Комиссиянын 2013-жылдын 2-декабрындагы № 284 чечимине, ЕЭКке Евразия экономикалык биримдигинин Тышкы экономикалык ишмердүүлүгүнүн бирдиктүү товардык номенклатурасына (ЕАЭБ ТЭИ ТН) ылайык товарлардын айрым түрлөрүн өз демилгеси менен классификациялоого мүмкүндүк берүүчү оңдоолор кабыл алынды. Буга чейин Комиссия товарларды "беш" мамлекеттин ыйгарым укуктуу улуттук органына кайрылгандан кийин гана классификациялаган.
 
Өзгөртүүлөрдү киргизүү, ЕАЭБ өлкөлөрүнүн колдонуу укугу менен тажрыйбада айырмачылыктар аныкталган учурларда, товарларды ЕАЭБ ТЭИ ТН ылайык классификациялоо боюнча жаңы бажы мыйзамдары Комиссияга ыйгарым укуктарды бергендигине байланыштуу болот.
 
ЕЭК классификация жөнүндө чечимди кабыл алуу үчүн, алар  бажы органында суроо-талапты каттаган күнүнөн баштап, 30-календардык күндөн кечиктирбестен, электрондук почта же кагазда  берүүгө тийиш болгон документтерди бажы органдардан сурайт.
 
Документтерди карап чыгуулардын жыйынтыгы менен классификация жөнүндө Комиссиянын чечиминин долбоору Биримдиктин өлкөлөрүнүн бажы органдары тарабынан жиберилет. Чечимди макулдашууга да  30 календардык күн берилет.
 
Санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлгө (контролдоого) алынууга тийиш болгон өндүрүмгө (товарларга) Бирдиктүү санитардык-эпидемиологиялык жана гигиеналык талаптардын  II бапынын 13-бөлүмүнө өзгөртүүлөр киргизилет,- тамеки өндүрүмүнө техникалык регламенттин техникалык жөнгө салуусунун (ББ ТР 035/2014) объектиси болуп саналган  тартылуучу тамеки буюмдарына талаптар алынып салынган.
 
Комиссиянын Коллегиясынын чечими күчүнө киргенден кийин, Бирдиктүү санитардык талаптардын II бапынын 13-бөлүмүндө тартылбаган тамеки буюмдарына - чайноочу, жыттоочу тамекиге, соруучу тамекиге (снюс) жана аларды өндүрүүгө арналган тамеки чийки затына болгон талаптар гана калат.  
 
Мындан башка, тартпай турган тамеки өндүрүмүн өндүрүүдө пайдаланууга жол берилбей турган, Бирдиктүү санитардык талаптардын жыпар жыттуу жана даам берүүчү заттардын колдонуудагы тизмеги, ачуу-тарттуу паслендун (Stipites Dulcamarae) жыгач сабагынан, пулегиев жалбызы (бүргө жалбыз, Herba Pulegii) чөбүнөн, жыттуу лиатристен Liatris odoratissima) даярдалган  үч зат менен толукталды. Ошондой эле бул заттар тамеки өндүрүмүн өндүрүүдө ингредиент катары пайдаланууга жол берилген заттардын тизмегине киргизилген (тамеки өндүрүмүнө техникалык регламентке тиркеме).
 
Жалпы процессти колдонууга киргизүү жөнүндө чечим кабыл алынган, анын алкагында ЕАЭБ өлкөлөрү ЕАЭБге өндүрүлгөн же ташылып келинген жана  пилоттук долбоордун алкагында контролдук (далдаштыруучу) белгилер менен маркировкаланууга тийиш болгон товарлар жөнүндө маалымат менен алмашышат. Бул үчүн ЕАЭБ интеграциялык маалыматтык системасы (ЕАЭБ ИМС) пайдаланылат, ал аң-тери буюмдарын маркировкалоо боюнча пилоттук долбоордо катышуучу ЕАЭБ өлкөлөрүнүн ыйгарым укуктуу органдарынын онлайн-өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылат.    
 
Коллегиянын мүчөлөрү ЕАЭБ ИМС алкагында ыйгарым укуктуу экономикалык операторлордун (ЫУЭО) бирдиктүү реестрин түзүү тууралуу маселени, ошондой эле эмгекчилерге же алардын үй-бүлө мүчөлөрүнө пенсияларды дайындоо жана төлөө үчүн керек болгон маалыматтар менен алмашуу мүмкүнчүлүгүн макулдашты. Реестрди түзүү жана киргизүү, берилмелер менен алмашууну уюштуруу ЕЭК тарабынан аткарылат. Бул үчүн Биримдиктин алкагында жалпы процесстердин тизмегин кеңейтүү чечилген.
 
ЫУЭОнун бирдиктүү реестрге жетүүсү бажы процедураларын өтүүгө убакыттык жана каржылык чыгымдарды төмөндөтүүгө мүмкүндүк берет. ЕАЭБ өлкөлөрүнүн жарандарына пенсияларды дайындоо жана төлөө жөнүндө маалыматтар менен алмашуу, пенсиялардын өлчөмүн Биримдиктин бардык мамлекеттеринде иштөө стажын эске алуу менен туура аныктаганга өбөлгө түзөт. Бул тармакта өз ара аракеттенүүнүн маанилүүлүгү, иштеп чыгуунун акыркы баскычындагы Эмгекчилерди пенсиялык камсыздоо жөнүндө келишимине кол койгондон кийин өсөт.