Sign In
ЕЭК Кеңеши тамеки өнүмдөрүнүн зыяны жөнүндө эскертүүлөрдүн эскиздерин жана аларды тамеки продукцияларынын керектөөчүлүк таңгактарына жайгаштыруунун параметрлерин бекитти

ЕЭК Кеңеши тамеки өнүмдөрүнүн зыяны жөнүндө эскертүүлөрдүн эскиздерин жана аларды тамеки продукцияларынын керектөөчүлүк таңгактарына жайгаштыруунун параметрлерин бекитти

18.03.16

17-мартта Москвада Евразия экономикалык комиссиясынын Кеңешинин отурумунда тамеки өнүмдөрүнүн зыяны жөнүндө эскертүүлөрдүн эскиздерин жана аларды тамеки продукцияларынын керектөөчүлүк таңгактарына жайгаштыруунун параметрлери бекитилди.

Чечим Комиссиянын Кеңешинин 2014-жылдын 12-ноябрында чечими менен кабыл алынган “Тамеки продукциясына техникалык регламент” техникалык регламентин жүзөгө ашырууга багытталган. Техрегламент Евразия экономикалык биримдигинде тамеки өнүмдөрүнүн зыяны жөнүндө эскертүүлөрдүн бирдей эскиздерин жана аларды тамеки продукцияларынын керектөөчүлүк таңгактарына жайгаштыруунун бирдей параметрлерин колдонууга багытталып, тамекини колдонуунун терс кесепеттери жөнүндө маалымдоо максатын көздөйт.

Эскертүүлөрдүн эскиздери жана аларды тамеки продукцияларынын керектөөчүлүк таңгактарына жайгаштыруунун параметрлери 2015-жылдын 8-декабрында Комиссиянын Коллегиясынын Тескемеси менен жактырылган долбоорго толугу менен ылайык келет. Эскертүүлөрдүн өлчөмдөрүн тамеки кутучулары үчүн 20 пайыздан ашык эмес, тамеки продукциясынын керектөөчүлүк таңгагынын алдыңкы же арткы тараптарынын бийиктигинин туурасына карата - 1,28ден кем эмес, 1,28ден ашык  эмес жана 1,92ден кем эмес, 1,92ден ашык эмес катышында өзгөртүү мүмкүнчүлүгү каралган.  Ошондой эле керектөөчүлүк таңгактын тараптарынын бөлүгү, анын аянтынын 50%га чейин жетпеген бөлүгү, Pantone 448C түсү менен боелот.  Демек, эскертүү орун алган жана Pantone 448C түсү менен боелгон аянттар, экөө биригип, керектөөчүлүк таңгактын ар бир негизги тараптарынын 50дөн кем пайызын ээлеши керек.