Sign In
26-июндан тарта ЕАЭБде, эгер өнүмдөрдү өндүрүүдө гендик-модификацияланган организмдер колдонулган болсо, алар "ГМО" белгиси менен маркаланат

26-июндан тарта ЕАЭБде, эгер өнүмдөрдү өндүрүүдө гендик-модификацияланган организмдер колдонулган болсо, алар "ГМО" белгиси менен маркаланат

26.06.20

Ушул жылдын 26-июнунан тарта Евразия экономикалык бирлигинин өлкөлөрүндө Бирликтин "Тамак-аш продукциясы аны маркалоо бөлүгүндө" техникалык регламентине өзгөртүүлөрдүн күчүнө кириши боюнча өткөөл мезгилдин аракети аяктады. Аталган өзгөртүүлөр гендик-модификацияланган организмдерди колдонуу менен алынган тамак-аш товарларын "ГМО" белгиси менен маркалоого тиешелүү. Өзгөртүүлөр Комиссиянын Кеңешинин 2017-жылдын 20-декабрындагы № 90 Чечими менен кабыл алынган жана 2018-жылдын 26-декабрынан тарта күчүнө кирген.

 

2020-жылдын 26-июнунан тарта гендик-модификацияланган организмдерди колдонуу менен алынган тамак-аш продукциясынын маркалоосу продукцияны Евразия экономикалык бирлигинин рыногунда жүгүртүүнүн бирдиктүү белгисинин ("ЕАС") жанында формасы жана өлчөмү боюнча аны менен бирдей болгон "ГМО" маркалоо белгисин камтышы зарыл.

 

Эгер даярдоочу тамак-аш продукциясын өндүрүүдө гендик-модификацияланган организмдерди колдонбосо, анда аталган продукцияда алардын 0,9 пайыздан ашпаган өлчөмдө камтылышы кокустук же техникалык жактан жоюуга мүмкүн болбогон аралашма деп эсептелет. Мындай товарлар ГМО камтыган товарлар деп эсептелбейт жана аларды маркалоодо тийиштүү маалыматтарды көрсөтүү талап кылынбайт.

 

Гендик-модификацияланган организмдерди колдонуу менен алынган тамак-аш продукциясын "ГМО" белгиси менен маркалоосуз, бирок Бирликтин техникалык регламенти менен белгиленген керектүү маалыматты көрсөтүү менен жүгүртүүгө мындай тамак-аш продукциясынын даярдоочу тарабынан белгиленген жарактуулук мөөнөтүнүн ичинде жол берилет.