Sign In
ЕЭК Евразия экономикалык бирлигинин бирдиктүү дары-дармек рыногун калыптандырууну аяктады

ЕЭК Евразия экономикалык бирлигинин бирдиктүү дары-дармек рыногун калыптандырууну аяктады

MLJK5208.jpg
28.08.18
Бул жөнүндө Евразия экономикалык комиссиясынын (ЕЭК) Коллегиясынын Техникалык жөнгө салуу боюнча мүчөсү (министр) Валерий Корешков эл аралык катышуу менен «Россия жана дүйнө. Фармацевтикалык рыноктун өсүш потенциалын башкаруу» деген Бүткүл россиялык GMP-конференцияда билдирди.

«Биз Евразия экономикалык бирлигинин (ЕАЭБ) алкагында биздин алдыбызга коюлган негизги милдетти аткардык – коопсуз, сапаттуу жана натыйжалуу дары-дармек препараттарына калктын жана саламаттык сактоо адистеринин жеткиликтүүлүгүн камсыз кылууну. Бирдиктүү дары-дармек рыногунун иштеши үчүн укуктук жана маалыматтык база түзүлдү», – деп билдирди конференциянын катышуучуларына ЕЭК министри.

Анын айтымы боюнча, Бирликтин маалымат тутумун комплекстүү тестирлөө ийгиликтүү аяктады, ал дары-дармектерди каттоонун бардык процесстерин камсыз кылууга арналган. ЕАЭБ өлкөлөрүнүн ыйгарым укуктуу органдары бирдиктүү электрондук каттоо мүмкүнчүлүгүн текшерди жана ырастады. Ушул жылдын август айына карата Бирликтин эрежелери боюнча дары-дармек каражаттарын каттоого алгачкы алты арыз – Казакстанда, дагы экөө Беларуста кабыл алынды. Жакынкы учурда башка мүчө мамлекеттер да Бирликтин маалымат тутумун жигердүү пайдаланууну баштоого даяр.

Валерий Корешков Бирликтин GMP эрежелери боюнча инспекциялоону жүргүзүү толук иштелип чыкканын белгиледи. Ушундай инспекциялоону жүргүзүүгө алгачкы эки арыз Беларуста кабыл алынды. Тиешелүү жол-жободон өтүүгө даяр болгон өндүрүүчү ЕАЭБ өлкөлөрүнүн каалаган инспекторуна өтүнмөнү жөнөтө алат.

Иш-чаранын катышуучулары Бирликтин рыногунда иштеп жаткан ар бир фармацевтикалык ишкананын деңгээлинде Бирликтин GMP тутумун киргизүүнү, ошондой эле Тараптардын фармацевтикалык инспектораттарын уюштуруунун жана алардын өз ара аракеттенүүсүнүн маселелерин талкуулады. «Бул милдеттерди ийгиликтүү чечүү биздин өндүрүүчүлөрдүн эл аралык рынокко чыгышынын негизи болот, фармацевтикалык өнөр жай өндүрүп жаткан дары-дармектердин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга мүмкүндүк берет», – деп баса белгиледи Валерий Корешков.

ЕЭК министри билдиргендей, дары-дармектерди жүгүртүү чөйрөсүндөгү Бирликтин ченемдик базасы 35 ченемдик актыдан турган тутумду билдирет.

Булар ЕЭКтин Кеңешинин 22 чечими, алар тарабынан дары-дармек каражаттарын жүгүртүү чөйрөсүндөгү бардык тиешелүү практикалар – GMP, GCP, GLP, GDP, GVP кабыл алынган. Бул топко ошондой эле өндүрүштөрдү инспекциялоо, көчүрүлгөн дары-дармектердин эквиваленттүүлүгүн ырастоо, биологиялык дары-дармек препараттарын изилдөө боюнча негизги документтер кирет.

Комиссиянын Коллегиясынын алты чечими менен рецепт менен жана рецептсиз берилүүчү дары-дармек препараттарынын тизмектерине карата талаптар белгиленген, даяр дары-дармек формаларынын номенклатурасы киргизилген, талдоо усулдарын валидациялоого карата ыкмалар, ошондой эле дары-дармек препараттарынын туруктуулугун изилдөөнүн бирдиктүү эрежелери аныкталган.

Талдоо усулдарын валидациялоого карата бирдиктүү ыкмалардын аркасында дары-дармектердин сапатын контролдоонун натыйжаларын Бирликтин бардык контролдоочу лабораториялары тарабынан таанылат. Туруктуулукту изилдөөнүн бирдиктүү эрежелери бүткүл жарактуулук мөөнөтүнүн ичинде дары-дармек препаратынын касиеттерин сактоого, демек, сапаттуу продукциянын рыногуна жеткиликтүүлүктү камсыз кылууга мүмкүндүк берет.

ЕЭК Коллегиясынын жети сунуштамасы сууну даярдоого жана өндүрүш процесстерин валидациялоого карата ыкмаларды белгилейт, бул бирдиктүү принциптер жана эрежелер боюнча өндүрүштүк процесстердин туруктуулугун ырастоону жүзөгө ашырууга мүмкүндүк берет.

Ошентип, ЕАЭБдин мамлекеттеринин миллиондогон жарандарынын ден соолугун сактай ала турган коопсуз, сапаттуу жана натыйжалуу дары-дармектердин Бирликтеги эркин кыймылы үчүн бардык шарттар түзүлгөн.

Маалымдама:
GMP (Good Manufacturing Practice) стандарты – тиешелүү өндүрүштүк практика, эрежелер, аларга ылайык дары-дармектерди өндүрүүнү уюштурууга жана сапатын контролдоого карата талаптар белгиленет.