Sign In
ЕЭК Коллегиясынын транспорт каражаттарынын (транспорт каражатынын шассиси), өзү жүрүүчү машиналардын жана техниканын башка түрлөрүнүн паспортторунун бирдиктүү формалары жана ЕАЭБда электрондук паспорттор тутумун уюштуруу боюнча чечиминин долбоорлору коомд

ЕЭК Коллегиясынын транспорт каражаттарынын (транспорт каражатынын шассиси), өзү жүрүүчү машиналардын жана техниканын башка түрлөрүнүн паспортторунун бирдиктүү формалары жана ЕАЭБда электрондук паспорттор тутумун уюштуруу боюнча чечиминин долбоорлору коомд

29.04.15

Транспорт каражаттарынын (транспорт каражаттарынын шассиси), өзү жүрүүчү машиналардын жана техниканын башка түрлөрүнүн Евразия экономикалык бирлигинде (ЕАЭБ) эркин колдонулушун камсыздоо жана алардын паспортун бирдиктүү форма боюнча тариздөө тартибин аныктоо үчүн ЕЭКтин Техникалык жөнгө салуу жана аккредитация департаменти Комиссиянын Коллегиясынын бир катар чечимдеринин долбоорлорун коомдук талкууга даярдады. Атап айтканда: 

- ЕАЭБ мүчө мамлекеттеринин транспорт каражаттарынын паспортторун (транспорт каражаттарынын шассиси паспортторун), өзү жүрүүчү машиналардын жана техниканын башка түрлөрүнүн паспортторун, анын ичинде транспорт каражаттарынын электрондук паспортторун (транспорт каражаттарынын шассиси паспортторун) жана өзү жүрүүчү машиналардын жана техниканын башка түрлөрүнүн электрондук паспортторун тариздөөнү жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу органдарынын (уюмдар​ынын) жана транспорт каражаттарын (транспорт каражаттарынын шассиси), өзү жүрүүчү машиналардын жана техниканын башка түрлөрүн жасап чыгарган уюмдардын Бирдиктүү реестрин түзүү жана жүргүзүү тартибин бекитүүжөнүндө;​

- “Транспорт каражаттарынын электрондук паспорттору (транспорт каражаттарынын шассиси паспорттору) жана өзү жүрүүчү машиналардын жана техниканын башка түрлөрүнүн электрондук паспорттору системасынын иш тартибин бекитүү жөнүндө

Бул документтердин долбоорлору Транспорт каражаттарынын паспортторунун (транспорт каражаттарынын шассиси паспортторун) жана өзү жүрүүчү машиналардын жана техниканын башка түрлөрүнүн паспортторунун бирдиктүү формасын киргизүү жана электрондук паспорт системасын уюштуруу жөнүндө макулдашууну жүзөгө ашыруучу жумушчу тобу тарабынан кароого алынган. Бул макулдашууда элекрондук паспортторду тариздөө күнү катары 2015-жылдын 1-июлу белгиленген. 

Чечимдер долбоору боюнча сунуштар төмөнкү дарек боюнча Комиссия тарабынан 2015-жылдын 27-майына чейин жазуу түрүндө жана кагаз түрүндө сурамжылоо баракчасын толтуруу менен кабыл алынат: 115114, Москва шаары,  Летниковская көчөсү, 2-үй, 1-бет, 2-бет, ошондой эле электрондук түрдө – dept_techregulation@eecommission.org электрондук дареги боюнча кабыл алынат.

Адамдардын кеңири чөйрөсүнө электрондук паспорт системасынын ишине карата ыкмалар тууралуу маалымат берүү максатында, ЕЭКтин расмий сайтында маалыматтык билдирүү жана электрондук паспорт системасы боюнча презентация жайгаштырылган. 

Маалымат үчүн:

2014-жылдын август айында Бирликке кирген өлкөлөр тарабынан Транспорт каражаттарынын паспортторунун (транспорт каражаттарынын шассиси паспортторун) жана өзү жүрүүчү машиналардын жана техниканын башка түрлөрүнүн паспортторунун бирдиктүү формасын киргизүү жана электрондук паспорт системасын уюштуруу жөнүндө макулдашууга кол коюлган. 

Макулдашуунун 3 жана 4-беренелерине ылайык, Евразия экономикалык комиссия тарабынан Транспорт каражаттарынын электрондук паспорттору (транспорт каражаттарынын шассиси паспорттору) жана өзү жүрүүчү машиналардын жана техниканын башка түрлөрүнүн электрондук паспорттору системасынын иш тартиби, ошондой эле мамлекеттердин ыйгарым укуктуу органдарынын (уюмдарынын) Бирдиктүү реестрин түзүү жана жүргүзүү тартиби бекитилүүдө. 

Бул Макулдашууну жүзөгө ашыруучу жумушчу топко ЕЭКтин, аткаруу бийлигинин (Беларусия Республикасынын Өнөр жай министрлигинин, Ички иштер министрлигинин жана Финансы министрлигинин; Казакстан Республикасынын Инвестициялар жана өнүктүрүү боюнча министрлигинин; Россия Федерациясынын Өнөр жай жана соода министрлигинин, Транспорт министрлигинин, Ички иштер министрлигинин, Айыл чарба министрлигинин жана ФТС) жана ишкердик боюнча ыйгарым укуктуу органдарынын өкүлдөрү кирет.