Sign In
ЕЭК айыл чарба продукциясына тарифтик квоталарды белгиледи жана экспресс-жүктөр үчүн товарларга декларациянын формасын бекитти

ЕЭК айыл чарба продукциясына тарифтик квоталарды белгиледи жана экспресс-жүктөр үчүн товарларга декларациянын формасын бекитти

29.08.18
Евразия экономикалык комиссиянын (ЕЭК) Коллегиясынын 28-августтагы жыйналышында соода жана бажы кызматташтыгы чөйрөсүндөгү маселелер каралды. Атап айтканда, ЕЭК Коллегиясы үчүнчү өлкөлөрдөн алып келинүүчү айыл чарба товарларынын айрым түрлөрүнө 2019-жылга тарифтик квоталарды белгиледи, экспресс-жүктөр үчүн товарларга декларациянын формасын жана аны толтуруу тартибин бекитти, евразиялык интеграцияны тереңдетүү боюнча башка бир катар чечимдерди кабыл алды.

Үчүнчү өлкөлөрдөн ЕАЭБге алып келинүүчү айыл чарба товарларынын айрым түрлөрү жагынан кийинки жылга тарифтик квоталар белгиленди. Тарифтик квоталар ЕАЭБ жөнүндө келишимге ылайык белгиленет жана Бирликтин мамлекеттеринде болгон эт чийки затындагы жана сүттүн сары суусундагы кемчиликтердин ордун толтуруу үчүн зарыл. Тарифтик квоталардын алкагында алып келинүүчү товарлар жагынан Бирдиктүү бажы тарифинде (ББТ) ЕАЭБ алып келүү бажы алымдарынын төмөндөтүлгөн коюмдарын белгилеген. Аларды колдонуу ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин ички рыногуна 2019-жылы эт чийки заты, эт продукциясы жана сүт сары суусу толгон учурда ишкерлердин чыгымдарын азайтууга мүмкүндүк берет.

Армения Республикасы өткөөл мезгилдин аралыгында ЕАЭБ ББТда каралгандан алда канча төмөн алып келүү бажы алымдарын колдонуп жатат, ошондуктан келерки жылы Арменияда эт чийки затына жана сүт сары суусуна тарифтик квоталар талап кылынбайт.

Казакстан Республикасы жана Россия Федерациясы үчүн тарифтик квоталар ушул өлкөлөрдүн Бүткүл дүйнөлүк соода уюмундагы тарифтик милдеттенмелеринде каралган көлөмдөрдө белгиленген. 2019-жылы Казакстан Республикасы тарифтик квоталардын алкагында бодо малдын 21 миң тонна этин жана канаттуулардын 140 миң тонна этин алып кире алат. 2019-жылы Россия Федерациясы үчүн тарифтик квоталардын көлөмү бодо малдын 570 миң тонна этин, 430 миң тонна чочко этин, анын ичинде чочко триммингин, канаттуулардын 364 миң тонна этин, 15 миң тонна сүт сары суусун түзөт.

Беларусь Республикасы жана Кыргыз Республикасы үчүн тарифтик квоталардын көлөмдөрү белорус жана кыргыз Тараптардын сунуштарын эске алуу менен жана каралып жаткан товарларды тиешелүү түрдө Беларуста жана Кыргызстанда керектөөнүн жана өндүрүүнүн болжолдонгон көлөмдөрүнүн ортосундагы айырманын чектеринде белгиленген. 2019-жылы Беларусь Республикасы үчүн тарифтик квоталардын көлөмдөрү – 20 миң тонна чочко этин, үй канаттууларынын 10 миң тонна сулп этин, күрптүн 0,9 миң тонна этин, Кыргыз Республикасы үчүн бодо малдын 7 миң тонна этин, 3,5 миң тонна чочко этин жана канаттуулардын 56 миң тонна этин түзөт.

Интеллектуалдык менчик объектилерин пайдалануу үчүн лицензиялык жана башка ушундай төлөмдөрдү алып келинүүчү товарлар үчүн иш жүзүндө төлөнгөн же төлөнүүгө тийиш болгон баага карата кошумчалоо жөнүндө жобого өзгөртүүлөр киргизилди. Өзгөртүүлөрдүн максаты – бажы органдарынын укук колдонуу практикасында бир түрдүү ыкмаларды колдонууну камсыз кылуу, ошондой эле Жобону ЕАЭБдин Бажы кодексине шайкеш келтирүү.

ЕЭК Коллегиясы экспресс-жүктөр үчүн товарларга декларациянын формасын, ошондой эле аны толтуруу тартибин бекитти. Чечим Бирликтин өлкөлөрүндө экспресс-жүктөрдү декларациялоонун бир түрдүү жана түшүнүктүү эрежелерин түзөт жана алардын толук баалуу электрондук бажылык декларациялоого өтүшү үчүн укуктук негизди камсыз кылат.

Азыр товарлардын ушул категориясын декларациялоо жазуу жүзүндө гана жүзөгө ашырылат, бирок дал алар үчүн биринчи кезекте маалыматтарды автоматташтырылган электрондук иштетүү зарыл. Бул чек ара аралык электрондук сооданын жана экспресс-жүктөрдү алып өтүү көлөмүнүн кыйла өсүшүнөн келип чыккан.

Ушундай товарларды декларациялоону электрондук талаага которуу бажы операцияларын жасоону тездетип, соодага көмөктөшүүнү камсыз кылууга мүмкүндүк берет. Мында тобокелдиктерди башкаруу тутумун пайдалануу менен алар жөнүндө маалыматтарды автоматтык иштетүү бажы контролунун натыйжалуулугун жогорулатууга мүмкүндүк берет.
Мындан тышкары, чечимде экспресс-жүктөр үчүн товарларга декларацияны толтуруунун бирдиктүү тартиби белгиленет. Чечимди иштеп чыгуучулар белгилегендей, бирдиктүү эрежелер экспресс-жүктөрдү тариздөө учурунда субъективдүү мамилени жокко чыгарууга жардам берет, бул аргасыздан токтоп туруу жана аяккы алуучуга жеткирүү мөөнөттөрүн аткарбай коюу учурларын азайтат.