Sign In
ЕЭК ЕАЭБ өлкөлөрүндө туруктуу жана инклюзивдүү өсүшкө жетишүүгө карата мамилелер тууралуу айтып берди

ЕЭК ЕАЭБ өлкөлөрүндө туруктуу жана инклюзивдүү өсүшкө жетишүүгө карата мамилелер тууралуу айтып берди

29.08.19

Евразия экономикалык комиссиясынын (ЕЭК) өкүлдөрү ЭСКАТО өлкөлөрүнүн (Түндүк жана Борбордук Азия) БУУ ТӨМдү ишке ашыруу боюнча Булан-Соготтуда (Кыргызстан) өткөрүлгөн форумунда БУУнун Туруктуу өнүгүү максаттарына (БУУ ТӨМ) жетүишү үчүн Евразия экономикалык бирлигинин (ЕАЭБ) интеграциялык потенциалын пайдалануу мүмкүнчүлүктөрү тууралуу айтып беришти. Ошондой эле, ЕАЭБ мамлекеттеринин, алдыңкы өнүккөн жана өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн инклюзивдүүлүгүн баалоонун жыйынтыктары көрсөтүлдү.

Бирликтин өлкөлөрүнүн БУУ ТӨМдү ишке ашыруусундагы эң эле чоң прогресс экономиканын Евразиялык интеграциянын күн тартибине киргизилген жана жөнгө салуунун улуттан жогорку чараларынын аракетинин алкагында болгон тармактарында жана секторлорунда байкалууда. Мүчө мамлекеттердин БУУ ТӨМгө жетишүүсүнө өбөлгө түзүү үчүн Комиссия тийиштүү милдеттерди жана көрсөткүчтөрдү Бирликтин негиз болуучу документтерине интеграциялоону камсыз кылат; статистикалык көрсөткүчтөргө жана өлкөлөр ТӨМгө жетишүү үчүн кабыл алып жаткан чараларга мониторинг жүргүзөт; ЕАЭБ өлкөлөрүнүн туруктуу өнүгүүгө жетишүүдөгү прогрессине интеграциянын таасирин баалайт; БУУнун Туруктуу өнүгүү жаатындагы күн тартибин 2030-жылга чейинки мезгилде ишке ашырууну тездетиши мүмкүн болгон жаңы тармактарды жана технологияларды аныктайт.

Мындан сырткары, № 17 БУУ ТӨМдү ишке ашыруунун алкагында мүчө мамлекеттердин туруктуу өнүгүүнү камсыз кылуудагы прогрессин өлчөө үчүн Комиссия ЮНКТАД менен биргеликте инклюзивдүү экономикалык өсүштүн жыйынды индексин иштеп чыкты. Индекс ЕАЭБ өлкөлөрүнүн социалдык жана экономикалык теңдешсиздик, калктын жашоо сапаты жана башка факторлор жагынан алгандагы экономикалык өсүшүнүн тобокелдиктерин жана перспективаларын анкытоого мүмкүндүк берди.

Форумдун катышуучулары Бирликтин мамлекеттери жана Түндүк жана Борбордук Азиянын башка өлкөлөрү инклюзивдүү жана туруктуу өсүшкө жетишүү маселелеринде бет келген чакырыктар региондогу кызматташтыкты активдештирүү зарылчылыгын шарттоодо деп баса белгилешти.

Форумда Түндүк жана Борбордук Азиянын мамлекеттик бийлик органдарынын, өкмөттүк эмес уюмдарынын жана эксперттик коомдоштуктарынын өкүлдөрү чыгып сүйлөштү, алар Туруктуу өнүгүү жаатындагы максаттарды ишке ашыруудагы улуттук тажрыйба жана аталган максаттарга жетишүүдөгү көйгөйлөр тууралуу айтып беришти. Өз кезегинде, эл аралык уюмдардын жана өнүгүү институттарынын, анын ичинде БУУ, ШКУ, АӨБ жана ЕАӨБ тутумунун уюмдарынын өкүлдөрү туруктуу өнүгүүгө жетишүү үчүн прогрессти баалоого жана каржылоону кеңейтүү аспаптарын тандоого карата мамилелерди, ошондой эле БУУнун Туруктуу өнүгүү жаатындагы күн тартибин ишке ашыруудагы чек ара аралык тоскоолдуктарды аныктоо жана чечүү ыкмаларын презентациялашты.​