Sign In
ЕЭКте Евразия экономикалык бирлигинин Фармакопея боюнча комитетинин ишмердүүлүк тартибин жана Мамлекеттик фармакопеяларын эриш-аркак кылуу концепциясын иштеп чыгуу аяктады

ЕЭКте Евразия экономикалык бирлигинин Фармакопея боюнча комитетинин ишмердүүлүк тартибин жана Мамлекеттик фармакопеяларын эриш-аркак кылуу концепциясын иштеп чыгуу аяктады

30.03.15

Евразия экономикалык комиссиясынын (ЕЭК) Коллегиясынын алдында түзүлгөн жумушчу топ Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин (ЕАЭБ) Мамлекеттик фармакопеяларын эриш-аркак кылуу концепциясын жана ЕАЭБ Фармакопея боюнча комитетинин ишмердүүлүк тартибин иштеп чыгууну аяктады. Бул документтер ЕАЭБ Келишими жана Евразия экономикалык бирлигинин алкагында дары каражаттарын жүгүртүүнүн бирдиктүү принциптери жана эрежелери тууралуу макулдашууга ылайык 2016-жылдын 1-январынан тарта иштей баштай турган дары каражаттарынын жалпы базарын түзүүнү камсыз кылууга керек.

ЕАЭБ Фармакопея боюнча комитетинин базасында Бирликтин Фармакопеяларын түзүү боюнча иш уюштурулмакчы. Фармакопея боюнча комитетинин ишмердүүлүк тартиби анын түзүлүү жана иштөө маселелерин тескейт, ал ЕАЭБ фармакопейдик макалаларын (монографияларын) иштеп чыгууга байланышкан. Бирликтин Фармакопеясы Комиссиянын Коллегиясы менен бекитилет.

Фармакопейлерди эриш-аркак келтирүү концепциясы программалык-стратегиялык мүнөзгө ээ жана Бирликтин мамлекеттеринде болгон фармакопеяларды эриш-аркак келтирүүнүн негизинде ЕАЭБ Фармакопеянын жалпы багытын жана иштеп чыгуу принцибин аныктайт. Концепцияны ишке ашыруу процессинде жана Европа фармакопеясы менен эриш-аркак келүү принцибинин негизинде ЕАЭБ Фармакопея боюнча комитети дарылардын сапатын химиялык-фармацевтикалык, фармацевтикалык-технологиялык сыноолорду өткөрүүнүн жалпы маселелерин, кошумча заттарга, дары формаларына талаптарды тескөөчү фармакопея макалаларын (монографияларды) да, активдүү фармацевтикалык субстанцилардын жана дары каражаттарынын сапатына коюлган талаптарды тескөөчү жеке фармакопея макалаларын (монографияларды) да иштеп чыгат.

Азыркы учурда ЕАЭБ расмий сайтында «Коомдук талкуулар жана жөнгө салуучу таасирди баалоо» бөлүмүндө жана ЕЭК сайтында ЕЭК Техникалык жөнгө салуу жана аккредитация департаментинин бетинде « Ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун коомдук талкуулоо» бөлүмүндө Комиссиянын аталган документтерди бекитүү тууралуу чечимдеринин долбоорлору жарыяланган.

Кызыкдар жактардын баары ЕАЭБ мүчө мамлекеттердин Мамлекеттик фармакопеяларын эриш-аркак кылуу концепциясынын жана ЕАЭБ Фармакопея боюнча комитетинин ишмердүүлүк тартибин, 2015-жылдын 16-апрелине чейин ЕЭК Техникалык жөнгө салуу жана аккредитация департаментинин дарегине эскертүүлөрү менен сунуштарын бере алат.