Sign In
ЕЭК мамлекет аралык электрондук документ жүгүртүү системасын ишке киргизет.

ЕЭК мамлекет аралык электрондук документ жүгүртүү системасын ишке киргизет.

30.05.17

Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясы (ЕЭК) бир катар товарларга бажы алымдарын белгилеп, репродуктивдүү материалга карата ветеринардык талаптарга өзгөртүүлөрдү киргизди, ЕЭК менен Азия жана Тынч океан үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун (ЭСКАТО ООН) Экономикалык жана социалдык комиссиясынын ортосунда кызматташуу программасынын долбоорун жактырды, Комиссиянын тастыктоочу борборун түзүүгө жана электрондук кол тамганы өз ара таануу менен мамлекет аралык электрондук документ жүгүртүү системасын ишке киргизүүнү баштоого өбөлгө түзгөн маалымат коопсуздугуна коркунуч моделин тастыктады.

30-майда ЕЭКтин кезектеги отурумунда ЭСКАТО БУУ менен кызматташуу программасы жактырылган. Өз ара иш жүргүзүү макроэкономиалык саясат, соода, инвестициялар жана ишкердик ишти колдоо, транспорт, энергетика, статистика, маалыматтык технологиялар, эмгек миграциясын кошо алганда он багыт боюнча ишке ашат. Бул маселелер боюнча өз ара иш жүргүзүү финансылык туруксуздук,  баанын жана эл аралык валюталардын алмашуу курстарынын  өзгөрүлмөлүүлүгү шартында евразия аймагынын өлкөлөрүнүн туруктуу өнүгүшүнө,  транзиттик жана логистикалык потенциалдын эффективдүү  пайдаланылышын камсыз кылууга, темир жол жана авто жол аркылуу жүк ташууларда бажы транзитин жеңилдетүүгө өбөлгө түзөт.

ЕЭК Коллегиясынын мүчөлөрүнүн чечими менен бир катар товарларга (концентрацияланган жемиш ширелеринин айрым түрлөрүнө, моторлуу транспорт каражаттарына, кол сааттарга, ошондой эле муздаткыч жана тоңдуручуу жабдууларга, чач кыркуучу креслолорго жана алардын бөлүктөрүнө, бардыгы болуп 11 тарифтик тилкеге) Евразия экономикалык биримдигинин (ЕАЭБ) Бирдиктүү бажы тарифинин кириш бажы алымдары белгиленген. Ошентип, Бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун (БСУ) алкагында Россия Федерациясынын милдеттенмелери аткарылды.

Алымдардын чендеринин форматы 2017-жылдын 31-декабрына чейин күчүндө болот. Мында кириш бажы алымдарынын адвалордук түзүүчү чендеринин өлчөмү БСУ алкагында алымдардын түпкү байланыштуу ченине шакеш келет.

ЕЭК Коллегиясынын чечими 2017-жылдын 1-сентябрынан тартып күчүнө кирет.

Бирдиктүү ветеринардык (ветеринардык - санитардык) талаптарга өзгөртүүлөр киргизилди. Текстинде ЕАЭБ аймагына ташып келүү жана мүчө мамлекеттер ортосунда генетикалык материалды жайгаштыруу шарттарын аныктаган глава киргизилген. Мындан тышкары, тиешелүү ветеринардык сертификаттын талаптары көрсөтүлгөн жана формасы аныкталган. Кабыл алынган чечим селекциялык асыл тукум иштеринин жана репродуктологиянын ,  анын ичинде кызматтык ит багуунун калыптанышына өбөлгө түзөт жана ветеринардык клиникалык ишти жөнгө салат.

ЕЭК Коллегиясынын мүчөлөрү мамлекет аралык электрондук документ жүгүртүү системасынын түзүлүшүнө байланыштуу маселелерди талкуулашты. Көбүнчө, ЕАЭБ бирдиктүү маалымат системасы үчүн негизги тобокелдиктердианыктоого жана ЕЭКтин тастыктоо борборун түзүүгө мүмкүнчүлүк берген маалымат коопсуздугуна коркунучутардын модели бекитилген. 

Кабыл алынган чечим - электрондук санарип кол тамганы өз ара таануу механизмин камсыз кылган, үчүнчү таап тарабынан ишеним көрсөтүлгөн сервистерди пайдалануу менен мүчө мамлекеттердин ыйгарым укуктуу органдарында жана Комиссияда мамлекет аралык электрондук документ жүгүртүүнү камсыз кылуу боюнча пилоттук долбоорду тажрыйбалык пайдаланууга киргизүүгө даярдыктын аякташына дагы бир кадам болуп саналат. Мамлекет аралык электрондук документ жүгүртүү системасын биринчи тесттик сыноо жүргүзүлүп, алгылыктуу натыйжа алынды. 

“«G2G» документ жүгүртүүдө пилотту ишке ашыруу юридикалык жактан маанилүү чек ара аркылуу өтүүчү документ жүгүртүүнү уюштуруудагы маанилүү кадам болуп саналат” ,- деп белгиледи ЕЭтин ички рыноктор, маалыматташтыруу, маалыматтык - коммуникациялык технологиялар боюнча Коллегия мүчөсү. - Кийинки баскычта мамлекеттик органдар менен электрондук өз ара иш жүргүзүү жол - жоболорун ишке ашыруу пландаштырылууда.