Sign In
ЕЭК Коллегиясы оптикалык айнектен жасалган чыбыкчаларга карата алып келүү бажы алымынын нөлдүк коюмунун аракетин узартты

ЕЭК Коллегиясы оптикалык айнектен жасалган чыбыкчаларга карата алып келүү бажы алымынын нөлдүк коюмунун аракетин узартты

30.10.19

29-октябрда Евразия экономикалык комиссиясынын (ЕЭК) Коллегиясы бажылык жөнгө салуу, соода, эл аралык кызматташтык, энергетика, ички рыноктун иши, Евразия экономикалык бирлигинин (ЕАЭБ) өлкөлөрүнүн экономикаларын санариптештирүү чөйрөлөрүндөгү маселелерди карап чыкты.

ЕЭК Коллегиясы Россия Федерациясынын сунушун кароонун натыйжалары боюнча оптикалык айнектен жасалган чыбыкчаларга карата ЕАЭБдин Бирдиктүү бажы тарифинин алып келүү бажы алымынын нөлдүк коюмунун аракетин узартты. 0% өлчөмүндөгү бажы алымы кошо алганда 2020-жылдын 31-декабрына чейин белгиленет жана 2019-жылдын 1-сентябрынан тарта пайда болгон укук мамилелерине карата колдонулат.

Айнектен жасалган чыбыкчалар оптика буласын өндүрүү жана телекоммуникациялык техникада колдонулуучу ар түрдүү элементтерди даярдоо үчүн колдонулат. Учурда бул товар ЕАЭБдин аймагында чыгарылбайт. Алып келүү алымын төмөндөтүү аяккы продукциянын ички жана чет элдик рыноктордо атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн камсыз кылат, аны өндүрүүнүн өздүк наркын азайтат.

Комиссиянын Коллегиясы Беларусь Республикасында тамак-ашка биологиялык активдүү кошулмалардын жана спортчулардын азыктануусу үчүн атайын тамак-аш азыктарынын сапатын жана коопсуздугун контролдоо боюнча орнотулган кошумча талаптарды Бирликтин ички рыногундагы тоскоолдук катары квалификациялады.

Беларусь Республикасынын өкмөтүнө Беларусь Республикасынын Министрлер Кеңешинин 2019-жылдын 15-январындагы № 24 Токтомун тамак-ашка биологиялык активдүү кошулмалардын жана спортчулардын азыктануусу үчүн атайын тамак-аш азыктарынын шайкештигин баалоо жол-жоболорун өткөрүү боюнча талаптар бөлүгүндө колдонууда Бирлик жөнүндө келишимдин 53-беренесинин 2-пунктун аткаруу үчүн чараларды кабыл алуу сунуш кылынды.

Эскерте кетсек, ЕАЭБ жөнүндө келишимдин 53-беренесинин 2-пунктуна ылайык, ага карата Бирликтин техникалык регламенти күчүнө кирген продукция Бирликтин техникалык регламенти менен аныкталган, керектүү шайкештикти баалоо жол-жоболорунан өткөн шартта гана Бирликтин аймагында жүгүртүүгө чыгарылат. Мүчө мамлекеттер Бирликтин техникалык регламентинин талаптарына шайкеш келген продукциянын мындай продукцияга карата Бирликтин техникалык регламентинде камтылган талаптарга карата кошумча талаптарды коюусуз жана кошумча шайкештикти баалоо жол-жоболорун өткөрүүсүз алардын аймагында жүгүртүлүшүн камсыз кылат.

Евразия экономикалык бирлигинин Тышкы экономикалык ишмердигинин бирдиктүү товардык номенклатурасынын (ЕАЭБ ТЭИ ТН) бир түрдүү колдонулушун камсыз кылуу максатында ЕЭК Коллегиясы телевизиондук кабылдагычтын борбордук процессору үчүн теплоотводдорду ЕАЭБ ТЭИ ТНдин 7616 99 900 8 субпозициячасында классификациялады.

Теплоотвод телевизиондук кабылдагычтарда гана колдонуу үчүн арналган себилдегич бөлүк болуп саналат. Ал телевизиондук кабылдагычтын негизги платасынын процессоруна орнотулат жана телевизиондук кабылдагычтын борбордук процессорунан келген жылуулукту тосуу жана таратып жоготуу үчүн арналган.

ЕЭК Коллегиясы кайра жүктөгүч экскаваторду ЕАЭБ ТЭИ ТНдин 8427 жана 8429 позицияларында классификациялады.

Кайра жүктөгүч экскаватор – бул төрт дөңгөлөктүү, толугу менен айлануучу машина, ал төмөнкү курамдык бөлүктөрдөн жана тутумдардан турат: пневмодөңгөлөктүү жүрүүчү түзмөк, кыймылдаткычы жана жумушчу жабдуусу бар айланма платформа, гидравликалык тутум, аутригерлер, туткасы бар жаалар.​