Sign In
ЕЭК Кыргыз Республикасына Бажы союзунун техникалык регламенттерин колдонуу маселеси боюнча консультация берет.

ЕЭК Кыргыз Республикасына Бажы союзунун техникалык регламенттерин колдонуу маселеси боюнча консультация берет.

31.03.17

Евразия экономикалык комиссиясы (ЕЭК) Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинде Бишкекте Бажы союзунун 18 техникалык регламентинин шайкештигине баа берүү жана алардын ЕАЭБда колдонулушу боюнча актуалдуу маселелер боюнча семинар өткөрдү. Техреглменттер тамак - аш өнөр жайы, балдар жана өспүрүмдөргө арналган азык - түлүк коопсуздугу, темир жол транспорту, эмерек буюмдары, жеңил өнөр жай жана башка тармактарды камтыйт. 

Иш чара өндүрүүчүлөргө, экспортерлорго, мамлекеттик органдардын жана шайкеш келүүсүнө баа берүү боюнча органдардын өкүлдөрүнө, өлкөнүн сыноо лабораторияларын Кыргыз Республикасында техникалык регламенттерди колдонуу тажрыйбасы тууралуу маалымдоо үчүн уюштурулган.

Өлкө өкмөтү бизнес коомчулуктарга техникалык жөнгө салуу маселелери боюнча маалымдоого өзгөчө көңүл бурат. “ЕАЭБда интеграциянын базалык элементи жана ЕЭКтин маанилүү иш багыты болуп, техникалык жөнгө салуу саналат. ” Кыргызстан үчүн да бул маанилүү маселе, анткени биз продукциянын коопсуздугуна жана сапатына өзгөчө кызыкдарбыз”- деп баса белгиледи КР экономика министрлигинин шайкештигине баа берүү системасын жөнгө салуу бөлүмүнүн начальниги Бакыт Шабданов.

Семинарда ЕЭКтин Техникалык жөнгө салуу жана аккредитациялоо департаментинин өкүлү Бажы союзунун техникалык регламенттерин тамак - аш продукциясынын коопсуздугу, массалык керектөө товарларынын, машина куруу, чийки зат коопсуздугу тармагында колдонулушу тууралуу айтып беришти жана Биримдикте продукциянын шайкештигине баа берилиши тууралуу маалымдады. 

Продукциянын техникалык регламенттердин талабына шайкеш келишине баа берүү жол - жоболорунун өзгөчөлүктөрү тууралуужана Кыргыз Республикасында Бажы союзунун техникалык регламенттеринин колдонулушу боюнча шарттар жана өтмө жоболор тууралуу маселелерге берилчү жооптор угуучуларды көбүрөөк кызыктырды. 

ЕЭК өкүлдөрү бул техрегламенттер боюнча 2017-жылдын 12-августунан тартып продукциянын Кыргыз Республикасынын мурда бекитилген милдеттүү мыйзам талаптарына    шайкештигине баа берүү тууралуу документтерди берүүгө же кабыл алууга жол берилбей тургандыгын маалымдашты.

Көрсөтүлгөн документтер боюнча товарларды өндүрүү жана жүгүртүүгө чыгарууга 2019-жылдын 12-августуна чейин, мындай документтер 2017-жылдын 12-августуна чейин берилген же кабыл алынган шартта гана уруксат берилген.

Кыргызстанда аталган техреглменттерде көрсөтүлгөн техникалык жөнгө салуу объектиси болуп саналган жана 2017-жылдын 12-августуна чейин  Кыргыз Республикасынын  милдеттүү мыйзам талаптарына шайкеш келишине баа берилбей турган продукция, 2018-жылдын 12-августына чейин шайкештигине милдеттүү баа берүү тууралуу документерсиз жана  улуттук шайкештик белгиси менен маркировкалоосуз өндүрүлөт жана жүгүртүүгө чыгарылат.