Sign In
Сүт азыктарын сүт камтылгандардан айырмалоо оңой болуп калат

Сүт азыктарын сүт камтылгандардан айырмалоо оңой болуп калат

Depositphotos_77133331_s-2015.jpg
09.07.18

Керектөөчүлөр сүт майын алмаштыруучу зат кошулган же кошулбаган сүт камтылган азыктарды так айырмалай алышат. Бул үчүн маркалоо боюнча бир катар түзөтүүлөр киргизилет. 2017-жылдын 10-ноябрында Евразия экономикалык комиссиясынын Кеңешинин № 102 Чечими менен кабыл алынган «Сүттүн жана сүт азыктарынын коопсуздугу жөнүндө» Бажы бирлигинин техникалык регламентине тиешелүү өзгөртүүлөр ушул жылдын 16-июлунан тартып күчүнө кирет.

Даярдоочу сүт майын алмаштыруучу заты бар сүт камтылган азыкта өсүмдүк майларынын бар экендиги жөнүндө маалыматтарды көрсөтүүгө милдеттүү болот. «Өсүмдүк майын камтыйт» деген жазуу таңгакта жана этикеткада атайын бөлүнүп берилген маалыматтык талаага талаанын түсүнө карата айырмаланган шрифт менен киргизилет.

Сүт майын алмаштыруучу заты бар сүт камтылган азыктын аталышы «сүт майын алмаштыруучу заты бар сүт камтылган азык» деген сөздөрдөн башталууга тийиш. Буга сүт майы менен өсүмдүк майынын аралашмасы (спред), сүт майы менен өсүмдүк майынын ысытылган аралашмасы, сүт майын алмаштыруучу заты бар балмуздак кирбейт.

Мындай сүт майын алмаштыруучу заты бар сүт камтылган азыкты өндүрүүнүн технологиясы жөнүндө маалымат тиешелүү сүт азыгы үчүн белгиленген түшүнүктү көрсөтүү менен «... технологиясы боюнча өндүрүлгөн (даярдалган)» деген сөздөр түрүндө көрсөтүлөт. Мисалы, «каймактын технологиясы боюнча өндүрүлгөн сүт майын алмаштыруучу заты бар сүт камтылган азык», «быштактын технологиясы боюнча өндүрүлгөн сүт майын алмаштыруучу заты бар сүт камтылган крем».

Мында сүт майынын алмаштыруучу заты бар сүт камтылган азыктын аталышында «азык» деген сөз азыктын консистенциясын же түзүмүн мүнөздөөчү жалпы техникалык термин менен алмаштырылышы мүмкүн: крем, паста, соус, ж.б.у.с.

Сүт камтылган азыктар жана сүт майын алмаштыруучу заты бар сүт камтылган азыктар үчүн сүт жана сүт азыктары, алардын ар кандай айкалыштары үчүн, анын ичинде мындай азыктарды маркалоодо аталыштарда жана товардык белгилерде, керектөөчүнү адаштырууга алып келиши мүмкүн болгон ар кандай максаттарда пайдалануу үчүн техникалык регламент менен белгиленген түшүнүктөрдү пайдаланууга жол берилбейт. Этикеткалардан сүт азыктарынын түшүнүктөрүнөн түзүлгөн, мисалы, «сыр сымал», «сыр кошулган», «сырдан жасалган», «жумурдун уузу кошуп даярдалган сыр», «каймакча», «быштакча», «камкаймак», «майча», «быштак» ж.б.у.с. сөздөр да алып салынат.

ЕЭК Коллегиясынын 2018-жылдын 20-мартындагы № 40 Чечимине ылайык, техникалык регламентке өзгөртүүлөрдүн күчүнө кириши боюнча өткөөл жоболор белгиленген. Алар, эгерде ишкерлердин бул түзөтүүлөр күчүнө кирген күнгө чейин берилген техникалык регламенттин талаптарына ылайыктыгына баа берүү жөнүндө документтери болсо, 2019-жылдын 16-январына чейин Евразия экономикалык бирлигинде алар сүт камтылган азыктарды эски маркалоо менен өндүрө жана аларды соодалай аларын аныктайт.

Андан тышкары, бул мезгилде чыгарылган мындай продукцияны жүгүртүүгө даярдоочу тарабынан белгиленген анын жарактуулугунун бүткүл мөөнөтүнүн ичинде жол берилет.

Маалымдама

«Сүттүн жана сүт азыктарынын коопсуздугу жөнүндө» Бажы бирлигинин техникалык регламентине өзгөртүүлөр ЕЭК Кеңешинин 2017-жылдын 10-ноябрындагы № 102 Чечими менен кабыл алынган. Алардын максаты – сүт камтылган азыктарды маркалоого, этикеткага маалыматты жайгаштыруунун эрежелерине, сүт камтылган азыктардын жана сүт майын алмаштыруучу заты бар сүт камтылган азыктардын аталыштарында азыктын чийки заттык курамынын өзгөчөлүктөрүн мүнөздөөчү түшүнүктөрдү пайдаланууга карата талаптарды белгилөө. Техникалык регламентке киргизилген өзгөртүүлөр сүт камтылган азыктардын классификациясын тактады жана толуктады.