Sign In
ЕАЭБде энергиянын натыйжалуулугу боюнча бирдиктүү талаптарды белгиленишине бир кадам калууда

ЕАЭБде энергиянын натыйжалуулугу боюнча бирдиктүү талаптарды белгиленишине бир кадам калууда

09.08.18
Евразия экономикалык комиссиясына (ЕЭК) «Энергияны керектөөчү түзмөктөрдүн энергетикалык натыйжалуулугуна карата талаптар жөнүндө» Евразия экономикалык бирлигинин (ЕАЭБ) техникалык регламентинин ЕЭК Коллегиясы жактырган долбоору боюнча суроо-талаптар келип түшүүдө. Аны Бирликтин жалпы рыногунун керектөөчүлөрүн заманбап продукция – электр энергиясын аз жана алда канча натыйжалуу керектеген компьютерлер, муздаткычтар, телевизорлор, кир жуугуч машиналар, чаң соргучтар, кондиционерлер жана башка бир катар турмуш-тиричилик приборлору менен камсыз кылуу үчүн Комиссия ЕАЭБ өлкөлөрү менен бирдикте иштеп чыкты.

Техникалык регламентти кабыл алуу Бирликтин рыногунда көрсөтүлгөн продукциянын тоскоолдуксуз кыймылын камсыз кылат, бул эң ириде товарларды өндүрүүчүлөр жана берүүчүлөр үчүн чыгымдарды олуттуу азайтууга мүмкүндүк берет, ошондой эле энергияны керектөө деңгээли жогору болгон сапатсыз продукциянын жана жабдуулардын санын кыскартат.

Техникалык регламенттин талаптары ушул чөйрөдөгү дүйнөлүк мыкты практикадан келип чыгат жана көбүнесе Европа бирлигинин директиваларында жана регламенттеринде, атап айтканда, 2009/125/ЕС Директивасында камтылган ченемдерге окшош.

Техникалык регламент электр приборлорунун айрым түрлөрү үчүн алардын ишинин натыйжалуулугун чагылдырган көрсөткүчтөрдү белгилейт. Мисалы, кир жуугуч машиналар үчүн – кир жуунун натыйжалуулугу, чаң соргучтар үчүн – чаңды чогултуунун натыйжалуулугу жана чаңды экинчи жолу чыгарып салуу, электр лампалары үчүн – иштөөнүн эсептик мөөнөтү, жарык агымынын туруктуулугу, которуу циклдеринин саны.

Документ беш өлкөнүн бизнес-жамааты тарабынан, анын ичинде ачык талкуулоо жол-жобосун жүргүзүү, жөнгө салуучу таасирди баалоо аркылуу кылдат консультация бергенден кийин ЕЭК Коллегиясынын ушул жылдын 17-июлундагы отурумунда жактырылды. Комиссия ЕЭКтин бардык башка чечимдерин кабыл алуудагыдай эле, пландаштырылып жаткан талкуулоо жөнүндө Бирликтин өлкөлөрүнө күн мурунтан (талкууга чейин 30 күн мурда) маалымдады.

17-июлдагы абал боюнча ЕЭКтин Кеңешинин отурумунда талкуулоо пландаштырылып жаткан бир пикир келишпестик калды – ал продукциянын шайкештигин баалоонун формасы. ЕАЭБ өлкөлөрүнүн көпчүлүгү декларациялоо (энергияны керектөөчү приборлордун 18 түрүнүн ичинен 14 үчүн) шайкештикти баалоонун негизги формасы болуп калууга тийиш деп эсептейт, бул, эң оболу, шайкештикти баалоо боюнча органдардын кызыкчылыктарынан эмес, бизнестин кызыкчылыктарынан келип чыгат, анткени сертификаттоо декларациялоого караганда эмгекти көп талап кылган, татаал жана чыгымдуу жол-жобо болуп саналат.

Айтмакчы, дүйнөлүк мыкты практикада шайкештикти баалоонун формасы катары энергияны керектөөчү түзмөктөрдүн бардык түрлөрүнүн шайкештигин декларациялоо гана колдонулат.

Техникалык регламентти бекитүү ЕЭКтин Кеңешинин ыйгарым укуктарына кирет жана «Энергияны керектөөчү түзмөктөрдүн энергетикалык натыйжалуулугуна карата талаптар жөнүндө» техникалык регламентти анын кезектеги отурумунда талкуулоо пландаштырылууда.