ДЕРЕКҚОРЛАР (РЕЕСТРЛЕР)


Кеден одағының сертификаттау органдарының және сынау зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай реестрі​

Кеден одағының сертификаттау органдарының және сынау зертханаларының (орталықтарының) бірыңғай реестрі іздеу жүйесімен жұмыс істеу нұсқаулығы

Бірыңғай құжаттар берілетін, Кеден одағының шеңберінде сәйкестікті міндетті бағалаудан (растаудан) өтуі керек

ӨНІМДЕРДІҢ БІРЫҢҒАЙ ТІЗІМІНЕ

қосылған өнімдердің сәйкестігін бағалауды жүзеге асыратын Кеден одағының сертификаттау органдарының және сынақ зертханаларының (орталықтарының) реестрі, Кеден одағы Комиссиясының 07.04.2011 күніндегі №620 Шешімімен бекітілген

Өнімнің
КЕДЕН ОДАҒЫНЫҢ
ТЕХНИКАЛЫҚ РЕГЛАМЕНТТЕРІНІҢ
талаптарына сәйкестігін бағалауды жүзеге асыратын Кеден одағының сертификаттау органдарының және сынау зертханаларының (орталықтарының) реестрі

Сертификаттау органдары

Беларусь Республикасы

Армения Республикасы

Беларусь Республикасы

Қазақстан Республикасы

Қазақстан Республикасы

Қырғызстан Республикасы


Ресей Федерациясы
Ресей Федерациясы

Сынақ зертханалары


Беларусь Республикасы

Армения Республикасы


Қазақстан Республикасы

Беларусь Республикасы


Ресей Федерациясы

Қазақстан Республикасы


Қырғызстан Республикасы

Ресей Федерациясы