Жаңылыктар

12.12.2023

ЕАЭБде ветеринардык багыттагы дезинфекциялык, дезинсекциялык жана дезакаризациялык каражаттардын жүгүртүлүшүн жөнгө салуунун бирдиктүү эрежелери белгиленди

12-декабрда Евразия экономикалык комиссиясынын Кеңеши Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагында Ветеринардык багыттагы дезинфекциялык, дезинсекциялык жана дезакаризациялык каражаттардын жүгүртүлүшүн жөнгө салуу эрежелерин бекитти.

 Документти иштеп чыгуу жана макулдашуу ЕЭК тарабынан 2014-жылдан бери ЕАЭБ өлкөлөрүнүн ветеринария жаатындагы ыйгарым укуктуу органдары менен биргеликте жүргүзүлгөн. Ал аталган каражаттардын жүгүртүлүшүн жөнгө салуунун бардык чөйрөсүн камтыйт.

Бирликте Эрежелердин кабыл алынышы менен ветеринардык багыттагы дезинфекциялык, дезинсекциялык жана дезакаризациялык каражаттарды каттоонун бирдиктүү жол-жоболору, алардын сапатына, натыйжалуулугуна жана коопсуздугуна карата бирдиктүү талаптар жана аларды баалоонун критерийлери, ЕАЭБдин бажы аймагында бул каражаттардын жүгүртүлүшүнө контролдоо-көзөмөлдөө ишмердигинин бирдиктүү эрежелери жана жол-жоболору белгиленет. Бул Бирликтин жалпы рыногунун иштөөсү жана өнүгүүсү үчүн жагымдуу шарттарды түзөт.

Белгилей кетүүчү нерсе, ушул убакка чейин аталган каражаттарды жүгүртүүнүн бардык аспектилери улуттук мыйзамдар менен жөнгө салынып келген, бул ЕАЭБдин жалпы рыногунун натыйжалуу иштешине мүмкүндүк берген эмес. Кабыл алынган документ Бирликте ветеринардык багыттагы дезинфекциялык, дезинсекциялык жана дезакаризациялык каражаттарды жүгүртүү үчүн кыйла ыңгайлуу жана транспаранттык шарттарды түзөт.

ЕЭК Кеңешинин чечими менен өткөөл мезгилдер белгиленди. Атап айтканда, ЕАЭБ эрежелери 2027-жылдын 1-сентябрында күчүнө кирери аныкталган.

Ветеринардык багыттагы дезинфекциялоочу, дезинсекциялык жана дезакаризациялык каражаттардын каттоо күбөлүктөрү жана мындай каражаттарды жүгүртүүгө чыгаруу үчүн зарыл болгон, 2027-жылдын 1-сентябрына чейин берилген башка документтер Бирлик өлкөлөрүнүн мыйзамдарына ылайык белгиленген мөөнөттөрдүн ичинде, бирок 2032-жылдын 31-декабрынан кеч эмес убакытка чейин жарактуу болот. ЕАЭБ мамлекеттеринин мыйзамдарына ылайык катталган көрсөтүлгөн каражаттардын каттоо досьелери 2032-жылдын 31-декабрына чейин Бирликтин эрежелерине ылайык келтирилүүгө тийиш.

Мындан тышкары, Эрежелерге ылайык, Бирлик өлкөлөрүнүн мыйзамдарына ылайык 2027-жылдын 1-сентябрына чейинки мөөнөткө катталган ЕАЭБде ветеринардык багыттагы дезинфекциялоочу, дезинсекциялык жана дезакаризациялык каражаттардын 2032-жылдын 31-декабрына чейин жүгүртүлүшүнө жол берилет. Ошондой эле, Бирликтин мамлекеттеринин мыйзамдарында каралган башка жол-жоболорго ылайык жүгүртүүгө чыгарылган аталган каражаттарды, аларды ЕАЭБ эрежелеринде каралган тартипте каттоо жол-жобосу аяктаганга чейин жүгүртүүгө жол берилет.