Глазьев Сергей Юрьевич

Биография

1961-жылдын 1-январында төрөлгөн.

1983-жылы М.В. Ломоносов атындагы ММУну «Экономикалык кибернетика» адистиги боюнча бүтүргөн.

Өзүнүн эмгек жолун 1983-жылы баштаган. 1983-жылдан 1991-жылга чейин СССР Илимдер академиясынын Борбордук экономика-математика институтунда аспирант болгон, кенже илимий кызматкер, илимий кызматкер, ага илимий кызматкер, лаборатория башчысы кызматтарында иштеген.

1991-1992-жылдар аралыгында – Россия Федерациясынын Тышкы экономикалык байланыштар комитетинин төрагасынын биринчи орун басары.

1993-жылы Россия илимдер академиясынын Борбордук экономика-математика институтунун жетектөөчү илимий кызматкери, лаборатория башчысынын милдеттерин аткаруучу болгон, Россия Федерациясынын тышкы экономикалык байланыштар боюнча министринин биринчи орун басары кызматын ээлеген.

1993-1996-жылдар аралыгында – Россия Федерациясынын Федералдык Жыйынынын Мамлекеттик Думасынын депутаты, Мамлекеттик Думанын Экономикалык саясат боюнча комитетинин төрагасы.

1996-жылы Россия Федерациясынын Коопсуздук Кеӊешинин Аппаратынын Экономикалык коопсуздук башкармалыгынын башчысы кызматын ээлеген.

1996-1999-жылдар аралыгында – Россия Федерациясынын Федералдык Жыйынынын

Федерация Кеңешинин Аппаратынын Маалыматтык-талдамалык башкармалыгынын башчысы.

1999-2003-жылдарда Россия Федерациясынын Федералдык Жыйынынын Мамлекеттик Думасынын депутаты, МДнын Экономикалык саясат жана ишкердик боюнча комитетинин төрагасы, мүчөсү, МДнын Кредиттик уюмдар жана каржы рыноктору боюнча комитетинин мүчөсү болуп турган.

2003-2007-жылдар аралыгында – Россия Федерациясынын Федералдык Жыйынынын Мамлекеттик Думасынын депутаты, МДнын Саламаттыкты сактоо боюнча комитетинин мүчөсү, МДнын Бюджет жана салыктар боюнча комитетинин мүчөсү.

2008-2012-жылдар аралыгында ЕврАзЭКтин генералдык катчысынын орун басары кызматын ээлеген.

2009-2012-жылдарда – Бажы бирлигинин Комиссиясынын жооптуу катчысы.

2012-2019-жылдар аралыгында – Россия Федерациясынын Президентинин кеӊешчиси.

2015-жылдан азыркы убакытка чейин – М.В. Ломоносов атындагы ММУнун мамлекеттик башкаруу факультетинин мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу теориясы жана методологиясы кафедрасынын жетекчиси.

2019-жылдын октябрында Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын интеграция жана макроэкономика боюнча мүчөсү (министр) болуп дайындалды.

Экономикалык илимдер доктору, профессор, РИА академиги.

Бир катар мамлекеттик сыйлыктардын ээси: «Москванын 850-жылдыгынын эсине» медалы (1997-ж.), Россия Федерациясынын Президентинин ыраазычылыгы (2010-ж.), Достук ордени (2011-ж.), Россия Федерациясынын Коопсуздук Кеӊешинин «Улуттук коопсуздукту камсыз кылууга салымы үчүн» медалы (2011-ж.), Коопсуздук Кеӊешинин мааракелүү медалы (2017-ж.).

Башка сыйлыктар – Россия Федерациясынын Федералдык Жыйынынын Мамлекеттик Думасынын ардак грамотасы (2001-ж.), Россия Федерациясынын Федералдык Жыйынынын Мамлекеттик Думасынын Төрагасынын ыраазычылыгы (2006-ж.), «Россиянын Мамлекеттик Думасынын негизделгендигине 100 жыл» мааракелүү эстелик медалы (2006-ж.), «Евразия экономикалык бирлигин түзүүгө салымы үчүн» 1-даражадагы медалы (2015-ж.), Россия Федерациясынын Федералдык Жыйынынын

Федерация Кеңешинин Төрагасынын ыраазычылыгы (2011-ж.).

300дөн ашуун илимий иштердин автору, алардын арасында – «Узак мөөнөттүү техникалык-экономикалык өнүгүү теориясы» (1993-ж.), «Глобалдык кризис шарттарында Россиянын озуп өнүгүү стратегиясы» (2010-ж.), «Кезектеги орус революциясынын сабактары: либералдык утопиянын кулашы жана «экономикалык кереметке» шанс» (2011-ж.), «Украина катастрофасы» (2015-ж.), «Келечек экономикасы» (2016-ж.), «Акыркы дүйнөлүк согуш. АКШ баштап, жеңилүүдө» (2016-ж.), «XXI кылымда лидерлик үчүн күрөш» (2017-ж.), «Келечекке секирик» (2018-ж.) монографиялары.


ЕЭКтин Ишкердик ишмердүүлүк департаментинин директорунун орун басары Самат Алиевдин 23 2015 ЕЭКтин Ишкердик ишмердүүлүк департаментинин директорунун орун басары Самат Алиевдин "Интеграциянын тажрыйбасы. ЕЭИ" журналындагы "Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы эмгек миграциясы" автордук макаласы ​Самат Бикитаевич Алиев — д. т.н., профессор, академик Российской академии есте- ственных наук, заместитель директора Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии. При участии С.Б. Алиева и под его непосредственным руководством разрабатываются проекты нормативно-право- вых актов Евразийской экономической комиссии и международные законопроекты в сфере интеллектуальной собственности по вопросам товарных знаков, коллектив- ного управления авторскими и смежными правами, единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности, координации деятельности уполномо- ченных органов. Автор более 110 научных трудов, в том числе 20 монографий. Сфе- ра научной деятельности — реструктуризация угольной промышленности, развитие высшего образования, управление транснациональными корпорациями, стратегия развития интеллектуальной собственности, миграционные процессы.
0/0