Атаандаштык саясаты жана мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү саясат департаменти

Адикова Жанар Асылхановна
Департаменттин директору
Орун басарлар
  • Акопян Армине Арушан​овна
  • Бегалиев Нурлан Каниметович
  • Жуковский Павел Васильевич
  • Чеснокова Татьяна Николаевна
  • Атаандаштыкты адвокаттоо бөлүмү
  • Атаандаштык мыйзам жана методология бөлүмү
  • Мамлекеттик сатып алуулар бөлүмү
  • Эл аралык кызматташтык бөлүмү

«Атаандаштык саясаты жана мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү саясат департаменти» темасындагы чечимдер

33
30.03.2023 Решение Совета ЕЭК № 33 О внесении изменений в приложение № 1к Правилам определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок
10
30.03.2023 Распоряжение Совета ЕЭК № 10 О проекте Соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок
9
25.05.2021 Рекомендация Коллегии ЕЭК № 9 Об обзоре «Конкурентное (антимонопольное) регулирование на цифровых рынках»
28
05.03.2021 Решение Совета ЕЭК № 28 Об утверждении Порядка вынесения предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению общих правил конкуренции на трансграничных рынках государств – членов Евразийского экономического союза
83
30.06.2020 Распоряжение Коллегии ЕЭК № 83 О внесении изменений в состав Консультативного комитета по конкурентной политике, антимонопольному регулированию и государственному ценовому регулированию

ченемдик документтер

Бажы бирлигине жана Бирдиктүү экономикалык мейкиндикке мүчө мамлекеттердин мамлекеттик бааны жөнгө салууну киргизүү фактылары боюнча кайрылууларын Евразия экономикалык комиссиясына сунуштоо жана аларды Евразия экономикалык комиссиясынын кароо ТАРТИБИ Евразия экономикалык комиссиясынын жана Бажы бирлигине жана Бирдиктүү экономикалык мейкиндикке мүчө мамлекеттердин Атаандаштыктын бирдиктүү принциптери жана эрежелери жөнүндө келишимдин алкагында өз ара, анын ичинде маалыматтык иш алып барууларынын ТАРТИБИ Россиянын Экономикалык өнүктүрүү министрлигинин Бажы бирлигине жана Бирдиктүү экономикалык мейкиндикке мүчө мамлекеттерге купуялуулукту камтыган маалыматтарды сактоо тартиби жөнүндө сунушталган келишим долбоору 2012-жылдын 10-июнундагы видеоконференциянын жыйынтыгы боюнча ЕЭК тарабынан жеткире иштелип чыккан, Купуя маалыматтарды сактоо тартиби жана алардын жайылтылышына жоопкерчиликтер жөнүндө келишим