Ички рынокту стратегиялык өнүктүрүү бөлүмү

Тел.: + 7 (495) 669-24-00

Слободчук Тимур Александрович – бөлүмүнүн башчысы, кош.: 58-44

Бурнусузян Мерген Арамович – кенешчи, кош.: 58-53

Галстян Нуне Артаковна – консультант, кош.: 58-55

Каримова Алина Фанильевна – консультант, кош.: 51-33


Бөлүм төмөнкү функцияларды аткарат:

1) ички рыноктун иштөө чөйрөсүндө стратегиялык мүнөздөгү документтерди иштеп чыгууну камсыз кылат;

2) ички рыноктун иштешинин системалык көйгөйлөрү боюнча аналитикалык материалдарды даярдоону ишке ашырат;

3) ички рыноктун иштешинин системалык көйгөйлөрүн чечүү боюнча сунуштарды жана чаралардын комплексин иштеп чыгууну ишке ашырат;

4) тоскоолдуктар менен иштөө боюнча негиздерди методологиялык иштеп чыгууну ишке ашырат;

5) Бирликтин органдарынын ички рыноктогу тоскоолдуктарды аныктоо жана четтетүү боюнча ишти регламенттеген актыларынын долбоорлорун жана аларды өркүндөтүү боюнча сунуштарды даярдоону жүзөгө ашырат;

6) маалыматтык порталды өнүктүрүү жана оптималдаштыруу иштерине катышат;

7) ички рыноктун иштешинин алкагында мүчө мамлекеттер тарабынан тоскоолдуктарды жана чектөөлөрдү четтетүү боюнча иштердин натыйжалары жөнүндө жыл сайын аналитикалык баяндамаларды даярдайт;

8) эл аралык келишимдердин, Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жана Комиссиянын чечимдеринин долбоорлору боюнча, ошондой эле өз компетенциясынын алкагында башка маселелер боюнча маалымкаттарды, негиздемелерди жана башка аналитикалык материалдарды даярдайт;

9) зарыл болгон учурда бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча Комиссиянын жумушчу жана эксперттик топторунун, консультативдик органдарынын жыйындарына катышат.