Техникалык жөнгө салуу

Техникалык жөнгө салуу боюнча Коллегия мүчөсү (Министр) Татарицкий Валентин Болеславович

темасындагы жаңылыктар «Техникалык жөнгө салуу»

15 Feb 2024 ЕАЭБ алкагында стандартташтыруу чөйрөсүндөгү иштерди координациялоо тартиби жана ЕАЭБдин техникалык регламенттеринин илимий-техникалык деңгээлин баалоо тартиби күчүнө кирди Үстүбүздөгү жылдын 12-февралында Евразия экономикалык комиссиясынын Кеңешинин 2023-жылдын 23-июнундагы № 67 "Евразия экономикалык бирлигинин алкагында стандартташтыруу чөйрөсүндөгү иштерди координациялоо тартиби жөнүндө" чечими жана ЕЭК Кеңешинин 2023-жылдын 27-сентябрындагы № 100 "Евразия экономикалык бирлигинин күчүнө кирген техникалык регламенттеринин илимий-техникалык деңгээлин милдеттүү мезгилдүү менен баалоону жүргүзүүнүн тартиби жана аларга карата стандарттардын тизмеси жөнүндө" чечими күчүнө кирди. Бул 2022-жылдын 31-мартында кол коюлган, ЕАЭБ жөнүндө келишимге өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө протоколдун күчүнө кириши менен байланыштуу. Бирликтин алкагында стандартташтыруу боюнча иштерди координациялоо тартиби ЕАЭБдин техрегламенттерин ишке ашыруу жана рынокто продукциянын эркин жүгүртүлүшүн камсыз кылуу үчүн мамлекеттер аралык стандарттарды пландаштырууда, иштеп чыгууда жана колдонууда, ошондой эле мүчө мамлекеттердин өнөр жай, транспорт, энергетика жана башка чөйрөлөрдө кооперациялык кызматташтыгын камсыздаган стандарттарды иштеп чыгууда ЕАЭБ өлкөлөрүнүн стандартташтыруу боюнча улуттук органдарынын өз ара иштешүүсүнүн натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган. Документте Бирликте техникалык жөнгө салуу жаатында, анын ичинде мүчө мамлекеттерде инновациялык жана жогорку технологиялык продукцияны чыгарууну камсыздоо үчүн стандартташтырууну өнүктүрүү боюнча иш-аракеттерди координациялоо каралган. ЕАЭБдин күчүнө кирген техрегламенттеринин илимий-техникалык деңгээлин милдеттүү мезгилдүү баалоону жана аларга карата стандарттардын тизмегин өткөрүү тартиби алардын талаптарын илимдин, технологиялардын, өндүрүштөрдүн жана сыноо базасынын заманбап өнүгүшүнө шайкеш келтирүү максатында техрегламенттердин илимий-техникалык деңгээлин баалоону уюштуруу жана өткөрүү этаптарын жана жол-жоболорун белгилейт, ошондой эле Бирликтин тиешелүү техрегламенттерин колдонуу чөйрөсүнө кирген продукциянын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жана экспорттук потенциалын жогорулатуу үчүн шарттарды түзөт. ЕАЭБдин техникалык регламенттеринин илимий-техникалык деңгээлин баалоо ЕЭК Кеңешинин тескемеси менен бекитилген планга ылайык беш жылда бир жолудан кем эмес мезгилдүүлүк менен жүргүзүлөт. Маалымат Азыркы учурда ЕАЭБ алкагында 52 техникалык регламент кабыл алынып, алардын 47си күчүнө кирген. 10 техникалык регламент иштелип чыгуу баскычында.
29 Jan 2024 Таңгактарга карата техникалык регламентке стандарттардын тизмектери актуалдаштырылды Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясы 29-январдагы отурумда Бажы бирлигинин "Таңгактын коопсуздугу жөнүндө" техникалык регламентине карата стандарттардын тизмесин актуалдаштырды. Стандарттардын тизмегине өзгөртүүлөр стандарттардын тиешелүү тизмектерине киргизилген стандарттарды кабыл алууга, колдонууга, жаңыртууга жана жокко чыгарууга жүргүзүлгөн мониторингдин натыйжалары боюнча даярдалган. Өзгөртүүлөрдүн максаты – стандарттардын актуалдуу версияларын колдонуу шарттарын түзүү жана аларды иштеп чыгууга жана колдонууга киргизүүгө жараша улуттук стандарттардан мамлекеттер аралык стандарттарга план ченемдүү өтүү. Талаптарды камтыган стандарттардын тизмесине 158 стандарт киргизилген. Алардын ичинде 154 мамлекеттер аралык стандарт (19 эл аралык стандарттардын негизинде, 7 европалык стандарттардын негизинде кабыл алынган); Беларусь Республикасынын эки улуттук стандарты, Казакстан Республикасынын улуттук стандарты жана Россия Федерациясынын улуттук стандарты. Сыноо ыкмаларын белгилөөчү стандарттардын тизмесине 233 стандарт киргизилген, алардын ичинде – 176 мамлекеттер аралык стандарттар (27 эл аралык стандарттардын негизинде, экөө – европалык стандарттардын негизинде кабыл алынган); Беларусь Республикасынын 15 улуттук стандарттары, Казакстан Республикасынын 9 улуттук стандарттары, Россия Федерациясынын 13 улуттук стандарттары; 13 ведомстволук сыноо методикалары (методикалардын тексттерине жеткиликтүүлүк жөнүндө маалымат Комиссиянын расмий сайтынын "Техникалык жөнгө салуу жана аккредитация департаменти" бөлүмүндө жайгаштырылган). Алмаштырылуучу стандарттарга карата аларды колдонуунун өткөөл мезгили белгиленген.
26 Jan 2024 Медициналык буюмдарга клиникалык жана клиникалык-лабораториялык сыноолорду (изилдөөлөрдү) жүргүзүү эрежелери жаңыртылды Евразия экономикалык комиссиясынын Кеңеши 26-январдагы отурумда колдонуу тажрыйбасын жана эл аралык тажрыйбадагы өзгөрүүлөрдү эске алуу менен Медициналык буюмдарга клиникалык жана клиникалык-лабораториялык сыноолорду (изилдөөлөрдү) жүргүзүү эрежелеринин жаңы редакциясын кабыл алды. Эрежелердин жаңыланган редакциясында сыноолордун жыйынтыктарын кабыл алуу максаты үчүн медициналык буюмдардын эквиваленттүүлүгүн таануу шарттары, сыноолорду жүргүзүү үчүн уруксат алуу тартиби, сыноолорду жүргүзүүгө талаптар, медициналык буюмдарды каттоо максатында изилдөө жүргүзүүгө укугу бар ыйгарым укуктуу уюмдардын бирдиктүү реестринен медициналык уюмдарды (клиникалык борборлорду) чыгаруу үчүн негиздер, сыноолор отчетторунун формалары такталган. Медициналык буюм болуп саналган программалык камсыздоо үчүн клиникалык маалыматтарды алуу шарттары, ошондой эле мындай продукциянын техникалык файлына карата талаптар аныкталган. Өзгөртүүлөр расмий түрдө жарыяланган күндөн тарта 180 календардык күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Ошол эле учурда эрежелердин жаңы редакциясын колдонууга жай өтүүнү камсыз кылган механизм белгиленген. Процесстин үзгүлтүксүздүгүн сактоо максатында, клиникалык жана клиникалык-лабораториялык сыноолорду медициналык уюм менен келишим түзүлгөн учурда колдонулган редакцияга ылайык жүргүзүү мүмкүнчүлүгү каралган. Медициналык уюм менен келишим түзүлгөн учурга карата колдонулган формалар боюнча берилген сыноолор жөнүндө отчеттор Бирликтин укугу боюнча медициналык буюмдарды каттоо үчүн кабыл алынат.
Дагы көрсөтүү

Темасындагы чечимдер «Техникалык жөнгө салуу»

12
20.02.2024 Решение Коллегии ЕЭК № 12 О порядках совершения действий национальных операторов, уполномоченных операторов (органов) и контролирующих органов, задействованных при снятии навигационных пломб в пути следования (перевозки) по территориям государств – членов Евразийского экономического союза без прекращения наблюдения за объектом отслеживания и их последующем наложении, при замене навигационной пломбы в пути следования (перевозки) объекта отслеживания по территориям государств – членов Евразийского экономического союза, и случаях, при которых навигационная пломба может быть снята либо допускается ее замена в пути следования (перевозки) объекта отслеживания
11
20.02.2024 Решение Коллегии ЕЭК № 11 Об исполнении Решения Коллегии Суда Евразийского экономического союза от 12 июля 2023 г.
10
20.02.2024 Решение Коллегии ЕЭК № 10 О внесении изменения в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, а также в перечень чувствительных товаров, в отношении которых решение об изменении ставки ввозной таможенной пошлины принимается Советом Евразийской экономической комиссии, в отношении отдельных видов аккумуляторов
15
20.02.2024 Распоряжение Коллегии ЕЭК № 15 О проекте решения Совета Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в Правила проведения исследований биоэквивалентности лекарственных препаратов в рамках Евразийского экономического союза»
14
20.02.2024 Распоряжение Коллегии ЕЭК № 14 О проекте решения Совета Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. № 83»
ЕЭКтин Ишкердик ишмердүүлүк департаментинин директорунун орун басары Самат Алиевдин 23 2015 ЕЭКтин Ишкердик ишмердүүлүк департаментинин директорунун орун басары Самат Алиевдин "Интеграциянын тажрыйбасы. ЕЭИ" журналындагы "Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы эмгек миграциясы" автордук макаласы ​Самат Бикитаевич Алиев — д. т.н., профессор, академик Российской академии есте- ственных наук, заместитель директора Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии. При участии С.Б. Алиева и под его непосредственным руководством разрабатываются проекты нормативно-право- вых актов Евразийской экономической комиссии и международные законопроекты в сфере интеллектуальной собственности по вопросам товарных знаков, коллектив- ного управления авторскими и смежными правами, единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности, координации деятельности уполномо- ченных органов. Автор более 110 научных трудов, в том числе 20 монографий. Сфе- ра научной деятельности — реструктуризация угольной промышленности, развитие высшего образования, управление транснациональными корпорациями, стратегия развития интеллектуальной собственности, миграционные процессы.
0/0