Жаңылыктар

01.04.2024

КЭРден алынып келинүүчү айлантуу подшипниктерине карата демпингге каршы алым беш жылга узартылды

Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясы КЭРден алынып келинүүчү айлантуу подшипниктерине карата (ийнелүүлөрдү кошпогондо) демпингге каршы алымдын аракетин 2029-жылдын 31-мартына чейин кошо алганда узартты.

"Чечим Ички рынокту коргоо департаменти тарабынан 2023-жылдын 21-апрелинде Евразия экономикалык бирлигинин өлкөлөрүнөн подшипниктерди өндүрүүчүлөрдүн арызынын негизинде, колдонуудагы чаранын мөөнөтү аяктагандыгына байланыштуу башталган демпингге каршы кайра иликтөөнүн жыйынтыктары боюнча кабыл алынды", – деп белгиледи ЕЭКтин соода боюнча министри Андрей Слепнев.

Арыз "ЕПК Волжский" ААК, "ЕПК Самара" ААК, "ЕПК Саратов" АК, "ЕПК – Жаңы технологиялар" ЖЧК, "Степногор подшипник заводу" АК жана "ЕПК-Бренко подшипник компаниясы" ЖЧК сыяктуу компаниялар тарабынан берилген жана "Минск подшипник заводу" ААК жана "Вологда подшипник заводу" ЖАК тарабынан колдоого алынган.

КЭРден алынып келинүүчү айлантуу подшипниктерине карата (ийнелүүлөрдү кошпогондо) демпингге каршы алым 2011-жылы белгиленген, андан кийин анын аракети узартылган. Демпингге каршы алымдын өлчөмү азыркы учурда "Уси айлантуу подшипниктери" ЖЧКсы үчүн бажы наркынын 31,3%ын жана башка өндүрүүчүлөр үчүн 41,5%ын түзөт.