Жаңылыктар

26.12.2022 (Обновлено: 17.01.2023 16:03)

2023-жылдын 1-январынан тартып "Канаттуулар этинин жана аны кайра иштетүү продукциясынын коопсуздугу жөнүндө" техникалык регламент күчүнө кирет

Техникалык регламент айыл чарба канаттууларын союу продуктуларына жана канаттуулардын этинен жасалган продукцияга жайылтылат жана аларга карата бирдиктүү терминологияны, идентификациялоо эрежелерин, коопсуздук талаптарын, өндүрүү, сактоо, ташуу, сатуу, утилдештирүү процесстерине жана маркировкалоого талаптарды белгилейт. Документти иштеп чыгуучу Россия Федерациясынын Айыл чарба министрлиги болуп саналат. 

Шайкештикти баалоо төмөнкүдөй белгиленет: канаттууларды союу продукттары үчүн - санитардык экспертиза, канаттуулар этинен жасалган продукциялар үчүн – шайкештикти декларациялоо, канаттуулар этинен жасалган балдар тамак-ашы үчүн продукция үчүн - мамлекеттик каттоо формасында.

Бирликтин алкагында канаттуулардын этин жана аны кайра иштетүү продукциясын эркин жүгүртүү үчүн тоскоолдуктарды четтетүү максатында техникалык регламентте төмөнкүдөй талаптар белгиленген, анын ичинде:

- куштарды союунун продуктыларындагы 50 ветеринардык дары-дармек каражаттарынын максималдуу жол берилген калдык деңгээли;

- канаттуулар этинен кайра иштетилбеген продукцияга суу жана тамак-аш кошулмаларын (анын ичинде фосфаттарды) киргизүүгө тыюу салуу;

- канаттуулардын этин эритүүдө бөлүнүп чыккан нымдын массалык үлүшүнүн ченеми (4%дан көп эмес);

- канаттуулар этинен балдар тамак-ашы үчүн продукция өндүрүүдө бир катар тамак-аш кошулмаларын (анын ичинде консерванттарды жана даамды күчөткүчтөрдү) жана ГМО жана пестициддер бар чийки заттарды пайдаланууга тыюу салуу;

- азыктык баалуулуктун маркалоодо көрсөтүлгөн маанилерден иш жүзүндөгү маанилердин көрсөткүчтөрүнүн (белок, май, углеводдор, кубаттуулук) жол берилген четтөөлөрү;

- канаттуулар этинен кайра иштетилген продукцияны (пайдаланылган учурда) маркалоодо кайсыл болбосун ыкмада сууну кошууну жана механикалык майдаланган канаттуулар этин көрсөтүү.

Регламентте керектүү стандарт иштелип чыкканга жана аны стандарттардын тизмесине киргизгенге чейин муздатылган канаттуулар этин сактоодо бөлүнүп чыккан нымдын массалык үлүшүн контролдоо боюнча кийинкиге калтырылган ченем белгиленген. Ошондой эле техрегламентке, канаттуулар этинен жасалган продукциянын бардык түрлөрүн эт жана эт камтыган топторго классификациялоону караган өзгөртүүлөрдү иштеп чыгуу каралган.

Маалымат

Евразия экономикалык бирлигинин "Канаттуулар этинин жана аны кайра иштетүү продукциясынын коопсуздугу жөнүндө" техникалык регламенти (ЕАЭБ ТР 051/2021) ЕЭК Кеңешинин 2021-жылдын 29-октябрындагы № 110 чечими кабыл алынган.

ЕЭК Коллегиясынын 2022-жылдын 29-ноябрындагы № 188 чечими менен ЕАЭБ ТР 051/2021 карата стандарттардын тизмеги, ЕЭК Коллегиясынын 2022-жылдын 19-апрелиндеги № 65 чечими менен 2024-жылдын 30-июнуна чейин ЕАЭБ ТР 051/2021 өткөөл жоболору аныкталган.