Կոնտակտներ

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի գրասենյակ
Հեռախոս +7 (495) 669-24-00, լր. 41-33
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի փոստային ու իրավաբանական հասցե119121, ք. Մոսկվա, Սմոլենսկի բուլվար, տ. 3/5, շին. 1
կիսել կոնտակտներ
Դիմումներ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի գործունեության ոլորտին առնչվող հարցերով
Համաձայն գրանցվող փաստաթղթերի վավերապայմանների կազմին ներկայացվող պահանջների (Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովում ներքին փաստաթղթաշրջանառության կանոնների թիվ 2 Հավելված)՝ Հանձնաժողովին հասցեագրված դիմումները քննարկվում են թղթակցի մասին տեղեկությունների և դիմող անձի կոնտակտային տվյալների առկայության դեպքում, որոնք թույլ կտան նույնականացնել այդ անձին հետագա նամակագրության նպատակով: