Евразия экономикалык комиссиясынын Ишкердик ишмердикти өнүктүрүү департаменти өз ишмердигин төмөнкү чөйрөлөрдө ишке ашырат:​

  • ​ишкердик;

  • ​Бирликтин алкагында кызмат көрсөтүүлөрдү сатуу, уюштуруу, ишмердик жана инвестицияларды жүзөгө ашырууну, Келишимдин XVI, XIX – XXI бөлүмдөрүндө камтылган кызмат көрсөтүүлөрдү сатууну кошпогондо;

  • ​Алар ишкердик ишмердикти жүргүзүүнүн шартына таасир этиши мүмкүн болгон Комиссиянын чечимдеринин долбоорлорунун жөнгө салуучу таасирин баалоо;

  • ​Интеллектуалдык менчик;

  • ​Бирликтин укугун түзүүчү эл аралык келишимдерде жана актыларда аныкталган башка чөйрөлөр.


Департаменттин түзүмү: