Ишкердик ишмердикти өнүктүрүү департаменти

.
Департаменттин директору
.
Орун басарлар
  • Ильясова Нуржамал Сатаровна
  • Тумян Лусине Вачеевна
  • Ишкердик, кызмат көрсөтүүлөр жана инвестициялар бөлүмү
  • Ишкердикти адвокаттоо бөлүмү
  • Интеллектуалдык менчикти укуктук коргоо бөлүмү
  • Интеллектуалдык менчик укуктарын коргоо бөлүмү

«Ишкердик ишмердикти өнүктүрүү департаменти» темасындагы чечимдер