Ишкердик ишмердикти өнүктүрүү департаментинин байланыш маалыматтары

 

Евразия экономикалык комиссиясынын Ишкердик ишмердикти өнүктүрүү департаментинин дареги
115114, Москва ш., Летников көч., 2-үй, 1-кур., 2-кур.

Телефон: +7 (495) 669-24-00, кош. 47-50
Факс: 8 (495) 669-24-15

Евразия экономикалык комиссиясынын почта жана юридикалык дареги
119121, Москва ш., Смоленскбульвары, 3/5-үй, 1-кур.​


Адрес.png


​​​​​​
​​​