Бетте Евразия экономикалык комиссиясынын Ишкердик ишмердикти өнүктүрүү департаменти тарабынан Бажы бирлигинин аймагында жана Бирдиктүү экономикалык мейкиндикте ишкердик ишмердикти жүргүзүү маселелери боюнча бизнес-коомдоштуктун өкүлдөрүнүн кайрылууларын кароонун жыйынтыктары тууралуу маалымат жайгаштырылган.


 Лизинг Бирлигинин кайрылуусу жана кайрылууга Комиссиянын берген жообу


 Россия Федерациясынын жалпыга маалымдоо каражаттарында Россия Федерациясынын аймагында өстүрүлгөн жүзүмдөрдөн Россия Федерациясында өндүрүлгөн шарап жана көбүрмө шарап (шампан) ичимдиктеринин жарнамасынын бирдей эмес шартта жайгашуусун жоюу


 Комиссиянын мүлктү баалоо боюнча түшүндүрмөсү


 Казакстан Республикасынын аймагында туруктуу жашаган Россия Федерациясынын жарандарынын бирдей укуктарын жана кепилдиктер менен камсыз кылуу 


Казакстан Республикасынын жеке ишкеринин эт азыктарын импорттоону жүзөгө ашыруу менен байланышкан көйгөйлөрү жөнүндө маселе боюнча кайрылуусун кароонун жыйынтыгы тууралуу

 

Беларусь Республикасына товарларды импорттоодо тышкы соода операцияларынын бүтүү мөөнөтүнө чектөө коюу маселеси боюнча кайрылууну кароонун жыйынтыгы тууралуу

 

Казакстан Республикасынын 2012-жылдын 1-январынан кийин алардын ээлери эркин кампалардын ээлеринин реестрине кирген, эркин кампаларда өндүрүлгөн товарларга карата жеңилдиктерди сактап калуу маселеси боюнча кайрылууну кароонун жыйынтыгы тууралуу

 

 Беларусь Республикасынын жана Казакстан Республикасынын автомобиль менен ташуучуларына салыштырмалуу россиялык автомобиль менен ташуучуларга бирдей шарт түзүлбөгөнү тууралуу маселе боюнча кайрылууну кароонун жыйынтыгы тууралуу

 

  ББ ТРдин талаптарына шайкештигин баалоо (ырастоо) жөнүндө документтерди бажы органдарына берүүнүн зарылчылыгы жөнүндө маселе боюнча кайрылууну кароонун жыйынтыгы тууралуу

 

  Бажы бирлигинин Бажы кодекси күчүнө киргенге чейин алынып келинген товарларга бажы алымдарын төлөө боюнча милдетти токтотуу максаты үчүн мөөнөттөрдү эсептөөнүн тартиби жөнүндө маселе боюнча кайрылууну кароонун жыйынтыгы тууралуу

 

  Аларды ыктыярдуу негизде колдонуунун натыйжасында “Сүт жана сүт азыктарынын коопсуздугу жөнүндө” ББ ТРдин талаптарынын аткарылышы камсыздалган Стандарттардын тизмегин улуттук стандарттар менен толуктоонун зарылдыгы жөнүндө маселе боюнча кайрылууну кароонун жыйынтыктары тууралуу

 

  Аларды ыктыярдуу негизде колдонуунун натыйжасында “Эт жана эт азыктарынын коопсуздугу жөнүндө” ББ ТРдин талаптарынын ткарылышы камсыздалган Стандарттардын тизмегин улуттук стандарттар менен толуктоонун зарылдыгы жөнүндө маселе боюнча кайрылууну кароонун жыйынтыгы тууралуу"  

 

  ББнын менен БЭМдин мүчө мамлекеттердин мыйзамдарынын алкагында электрдик эмес тутумдарга болгон ар түрдүү милдеттүү талаптарды демилгелөө жөнүндө маселе боюнча кайрылууну кароонун жыйынтыгы тууралуу

 

  “Техникалык каражаттардын электромагниттик шайкештиги” ББ ТР 020/2011 талаптарына өлчөө каражаттарынын шайкештигин баалоо (ырастоо) жол-жоболорун жүргүзүүнүн зарылдыгы жөнүндө маселе боюнча кайрылууну кароонун жыйынтыгы тууралуу"

 

 “Балдар жана өспүрүмдөр үчүн арналган продукциялардын коопсуздугу жөнүндө” ББ ТР 007/2011 жоболорунун аракеттерин даярдоочу тарабынан балдар жана өспүрүмдөр үчүн деп көрсөтүлбөгөн тери галантерия буюмдарына жана канцелярдык товарларга жайылтпоо жөнүндө маселе боюнча кайрылууну кароонун жыйынтыгы жөнүндө

 

 Балдар жана өспүрүмдөр үчүн бут кийимдердин төмөнкү жана (же) жогорку бөлүктөрүнө жасалма жана (же) синтетикалык материалдарды колдонуунун мүмкүнчүлүгү тууралуу маселе боюнча кайрылууну кароонун жыйынтыгы жөнүнд

 

 Порт кызматтарын көрсөтүүдө улуттук режимди камсыз кылуу маселеси боюнча кайрылууну кароонун жыйынтыгы тууралуу