2012-2016 жылы                                2017 жылы                                   2018 жылы                               2019 жылы 2018-жылдын 19-июну.
ЕЭК бизнестин пикирин эске алат

Толугураак 


2018-жылдын 21-майы
ЕЭК ЕАЭБдин кызмат көрсөтүүлөрүнүн бирдиктүү рыногундагы тоскоолдуктарды жоюунун үстүндө иштейт


Толугураак


2018-жылдын 21-майы.
ЕЭК бизнес менен ачык диалог жүргүзөт

Толугураак 


2018-жылдын 21-майы.
Аскар Кишкембаев: "Интеллектуалдык менчик обьектилерине өзгөчө укуктун бүтүү принцибин колдонууга дифференцияланган мамиле мүчө мамлекеттердин экономикасынын ар түрдүү тармактарын модернизациялоону жана өнүгүүсүн кыйла натыйжалуу камсыздоого шарт түзөт"


Толугураак


2018-жылдын 27-апрели.
ЕЭК Бирликтин өлкөлөрүндө бизнести жүргүзүү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзөт
Толугураак


2018-жылдын 6-марты.
ЕАЭБде интеллектуалдык менчик обьектилерин каттоо жөнөкөйлөштүрүлөт

 
Толугураак


2018-жылдын 9-февралы.
Бизнес менен өз ара аракеттенүү интеграциялык күн тартибин ийгиликтүү жүзөгө ашыруунун олуттуу фактору болот

 
Толугураак