Афанасьев Алексей Викторович​
Департаменттин директору
Орун басарлар
  • Савро Елизавета Эдуардовна
  • Каржы экспертизасы жана келишимдик иш бөлүмү
  • Бюджеттик пландаштыруу жана каржылоо бөлүмү
  • Бюджетти аткаруунун мониторинги бөлүмү
  • Эмгек акы төлөө жана персонал менен иштешүү бөлүмү​
  • Бухгалтердик учет жана отчеттуулук бөлүмү​