Тышкы рынокко кирүү мүмкүнчүлүгү жана соода боюнча келип чыккан талаш маселелерди жөнгө салуу

Тышкы рынокко  кирүү мүмкүнчүлүгү жана соода боюнча келип чыккан талаш маселелерди жөнгө салуу
 
Бажы бирлигине жана Бирдиктүү экономикалык мейкиндикке мүчө мамлекеттердин товарларына карата үчүнчү өлкөлөр тарабынан колдонулуучу чектөө  чаралары​