Жаңылыктар

22.11.2023 (Обновлено: 27.11.2023 14:32)

Арменияда жана Кыргызстанда республикалык бюджет 2023-жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча профицит менен аткарылды

Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу Арменияда жана Кыргызстанда бюджеттин профицити өскөн (тиешелүүлүгүнө жараша 1,4 эсеге жана 7,8 эсеге). Казакстанда бюджеттин тартыштыгы 2,8 эсеге өскөн. Россияда бюджеттин профицити дефицитке алмаштырылган.

2023-жылдын 1-октябрына карата абал боюнча улуттук валюта менен туюндурулган мамлекеттик карыз Арменияда 10,5%га, Казакстанда – 22,2%га, Кыргызстанда — 26,9%га, Россияда — 30,8%га өскөн. Армениянын жана Кыргызстандын мамлекеттик карызынын түзүмүндө тышкы карыз, Казакстан менен Россияда — ички карыз басымдуулук кылган.

Статистикалык маалымат кененирээк ЕЭКтин Статистика департаментинин баракчасында “Каржы статистикасы” бөлүмүндө келтирилген.