Беттер - Стандарттау мен әдістемеде жұмыстарын үйлестіру

 Кеден одағының техникалық регламенттеріне халықаралық стандарттарды дайындау бойынша бағдарламалар​​