Մտավոր սեփականության օբյեկտների նկատմամբ բացառիկ իրավունքի սպառման սկզբունքի հետագա կիրառման վերաբերյալ առաջարկությունների մշակման հարցերով աշխատանքային խումբ