Ծառայությունների առևտուրը, հիմնադրումը, գործունեությունը և ներդրումների իրականացումը

 

    Եվրասիական տնտեսական Բարձրագույն խորհրդի «Ծառայությունների ոլորտների (ենթաոլորտների), որոնցում
Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում գործում է ծառայությունների միասնական շուկան՝ ցանկի հաստատման մասին» 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 110 որոշում


    Եվրասիական տնտեսական Բարձրագույն խորհրդի «Ծառայությունների ոլորտների (ենթաոլորտների) ցանկ, որոնցում Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում գործում է ծառայությունների միասնական շուկան» 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 110 որոշման հավելված